In het kader van de Brusselse Waterdagen opent Hydria zijn deuren voor een

Uitzonderlijk bezoek aan het Waterzuiveringsstation van Brussel-Zuid

Gratis en zonder reservering

Data van de activiteit: op 19 en 20 maart van 10u00 tot 16u00

Rondleiding van 45 tot 60 minuten :  één vertrek per uur, het laatste om 16u

Adres: Bollinckxstraat 319, 1190 Vorst (Treinstation Vorst-Zuid – Bus: halte Mozart)

 

Het afvalwaterzuiveringsstation Brussel Zuid in de gemeente Vorst, dat sinds 2000 in gebruik is en beter bekend is onder de naam STEP SUD, heeft de voorbije jaren een grondige renovatie ondergaan. Het is eigendom van en wordt gebruikt door Hydria (voorheen de “Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer” (BMWB)), die een financiering van 108 miljoen euro heeft ontvangen om een volledig nieuw systeem voor de behandeling van afvalwater en slib in te bouwen.

 

Voortaan zal een kwart van het afvalwater van het Brussels Gewest, d.w.z. het equivalent van het verbruik van 360.000 inwoners, worden gezuiverd door een efficiënt proces waarbij ook bacteriologisch afval en microplastics kunnen worden uitgefilterd en het water kan worden hergebruikt voor besproeiing of irrigatie. Deze behandeling wordt uitgevoerd door membranen die het water filteren voordat het in de Zenne wordt geloosd. De oppervlakte van de geïnstalleerde membranen (226.000 m²) maakt de STEP SUD tot een van de grootste eenheden van dit type in Europa. Een slibgistings- en warmtekrachtkoppelingsproces op basis van het geproduceerde biogas dekt 20% van de elektriciteitsbehoefte van het station en vermindert de hoeveelheid slib die  moet worden afgevoerd met 30%, d.w.z. honderden vrachtwagenladingen per jaar die worden vermeden.

 

Kom de fabriek en de werking ervan ontdekken tijdens de zeer uitzonderlijke opendeurdagen ter gelegenheid van de inhuldiging van deze laatste moderniseringswerken.