Een van de hoofdopdrachten van Hydria is het bestrijden van overstromingen. Met Leefmilieu Brussel, Vivaqua, het KMI en andere Brusselse partners ontwikkelen we momenteel een alarmsysteem voor overstroming door regenval, voor en door burgers. Dit systeem is het concrete resultaat van het Europese onderzoeksproject FloodCitiSense, waarbij Hydria nauw betrokken werd.

FloodCitiSense

Het Europese onderzoeksproject FloodCitiSense, dat gecoördineerd werd door de VUB en vandaag is afgerond, was gericht op het versterken van de weerbaarheid van steden tegen overstromingen. Drie Europese steden – Brussel, Rotterdam en Birmingham – namen deel aan het project. In elk van deze teststeden speelden burgers een centrale rol, door de officiële data (die met name door Hydria in Brussel werden gebundeld) aan te vullen met neerslaggegevens en hun waarnemingen door te spelen via de app FloodCitiSense. Deze participatieve informatie werd ingevoerd in een databank, die cruciaal is om overstromingen in stedelijke gebieden beter te kunnen voorspellen.

Meer info op  www.floodcitisense.eu

Overstromingen