Het meetnetwerk Flowbru, ontwikkeld en geëxploiteerd door Hydria, is een cruciaal instrument in het kader van het waterbeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

KERNCIJFERS

98 stations verbonden met 184 sensoren

16
stations
meten de neerslaghoeveelheid

54
stations
meten de waterstand en het waterdebiet in de collectoren en de stormbekkens

23
stations
meten de stand en het debiet van het oppervlaktewater

5
stations
meten de waterkwaliteit van de Zenne (4) en kanaal (1)

De klok rond verzamelt Flowbru nuttige gegevens met een interval van vijf minuten. Via een GPRS-verbinding worden deze gegevens in real time naar een centrale server gestuurd. Na verwerking kunnen ze gratis worden bekeken en gedownload op de website Flowbru.be.

 

De informatie die Flowbru genereert, is belangrijk voor veel organisaties: universiteiten en sommige studiebureaus gebruiken ze bijvoorbeeld voor hydrologische studies en modellering. Burgers zijn ook geïnteresseerd in bepaalde data van Flowbru, bijvoorbeeld om het overstromingsrisico in te schatten. Hydria stuurt bovendien automatisch gegevens naar verschillende partnerinstellingen zoals het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI), Leefmilieu Brussel, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) of het Hydrologisch Informatiecentrum (HIC). Het doel van deze uitwisselingen is om hydrologische modellen in real time van data te voorzien.

 

De metingen van het Flowbru-netwerk zullen ook een essentiële rol spelen bij het dynamische beheer van de stormbekkens en het rioleringsnet dat Hydria de komende jaren wil uitrollen, in samenwerking met andere Brusselse actoren.

FLOWBRU