11 maart 2024 zal de geschiedenis ingaan als een belangrijk moment in de promotie van duurzaam en circulair waterbeheer in Brussel. Hydria en AUDI Brussels kondigden samen de ingebruikname van hun REUSE-unit aan tijdens een inhuldigingsceremonie.

De historische overeenkomst werd op 29 juni 2022 ondertekend en het vergde een jaar werk om het project uit te voeren maar daardoor stroomt er nu water tussen het waterzuiveringsstation Brussel-Zuid en de fabriek van AUDI Brussels. Dit partnerschap zal AUDI Brussels in staat stellen om 100.000 m³ drinkwater per jaar te besparen, het equivalent van 40 Olympische zwembaden of het verbruik van 2.700 mensen, en bij te dragen aan een duurzamere toekomst voor de auto-industrie.

De autoconstructeur gebruikt nu REUSE-water voor zijn productieprocessen, met name in de lakstraat, het wassen van voertuigen en de koeltorens.

REUSE-water, een oplossing voor milieuvervuiling

REUSE-water is minder duur en kent geen beperkingen of gebruiksverboden. Het is een economische en ecologische oplossing om de watervoorziening te garanderen, vooral tijdens perioden van droogte.

Door volop in te zetten op duurzaamheid, bestrijdt Hydria actief de verspilling die wordt veroorzaakt door het overmatig oppompen van drinkwater uit grondwater.

Deze samenwerking tussen Hydria en AUDI Brussels is een perfecte illustratie van het belang van innovatie en samenwerking voor het behoud van onze kostbare watervoorraden voor toekomstige generaties. Het past ook perfect binnen de thema’s die door de Brusselse regering worden ondersteund, namelijk de circulaire economie en het spaarzaam omspringen met onze watervoorraden.

Loïc Ramboa, Verantwoordelijke Exploitatie RWZI Zuid en projectleider van het REUSE-project, vertelt: “Door innovatie en de integratie van technologie hebben we voor onze eigen site een REUSE-waterproductie opgezet. Dit initiatief heeft ons niet alleen in staat gesteld om ons eigen drinkwaterverbruik aanzienlijk te verminderen waardoor we gemiddeld tot 90% per maand besparen, maar ook om de chemische en bacteriologische kwaliteit van het geproduceerde REUSE-water te garanderen, waardoor het perfect bruikbaar is in andere industriële processen van derden. Dit initiatief is dus veel meer dan een samenwerking tussen bedrijven. Het is een echte stap voorwaarts in de richting van milieuduurzaamheid en het behoud van onze watervoorraden”.

En hoe zit het met de toekomst?

REUSE is ontegensprekelijk een oplossing voor de toekomst wat duurzaamheid voor het milieu betreft.

Hydria is daarom van plan om dit initiatief uit te breiden door naburige gemeenten en bedrijven in Brussel aan te moedigen om ook REUSE-water te gaan gebruiken. Volgens Damien De Keyser, Algemeen Directeur van Hydria, “zuivert de waterzuiveringsinstallatie van Brussel- Zuid gemiddeld 2.500m³/u water, een hoeveelheid water die theoretisch gezien gebruikt zou kunnen worden voor REUSE-toepassingen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen we geen distributiestroom van 2.500 m³/u REUSE-water bereiken maar men mag wel redelijkerwijze aannemen dat er in de toekomst enkele honderden m³/u gedistribueerd zou kunnen worden. We merken trouwens op dat het aanbieden van de mogelijkheid tot het gebruik van REUSE-water, in grote hoeveelheden en tegen een concurrerende prijs, in bepaalde zones (zonering) ter vervanging voor drinkwater kan helpen om industrieën op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te trekken en te behouden”.

Volgens de Brusselse Minister voor Klimaattransitie en Leefmilieu: “Dit innovatieve project om gezuiverd water te hergebruiken is een primeur voor ons Gewest en het betekent een belangrijke stap in de richting van duurzamer en circulair waterbeheer. Aangezien water steeds schaarser wordt, moeten we allemaal bijdragen tot het verminderen van de druk op deze natuurlijke hulpbron die zo essentieel is voor ons leven. Niet alleen dit privébedrijf doet het ons voor maar ook openbare spelers met het project Opensource.brussels dat water van bouwwerven recupereert en hergebruikt. Hydria en het Gewest zullen samen met andere partners REUSE verder ontwikkelen om het volume van hergebruik nog te vergroten.”.