Beheerder magazijnen en voorraden van technische materiaal

 HYDRIA is een overheidsonderneming die belast is met het verzamelen en zuiveren van afvalwater evenals de bestrijding van overstromingen met het oog op verbetering van het leefmilieu en de levenskwaliteit van de burgers in het Brussels gewest.

 

Voor de onlangs gerenoveerde afvalwaterzuiveringsinstallatie Brussel-Zuid (Vorst – huidig personeel: 43 pers.) die technologisch tot de meest geavanceerde van Europa behoort, willen we in het kader van de ontwikkeling van de activiteiten van onze “Onderhoudsunit” overgaan tot de aanwerving van een (M/V/X):

Beheerder magazijnen en voorraden van technische materiaal
met MINIMAAL 5 JAAR relevante ervaring

Voltijdse job

Studieniveau vereist : Master of Bachelor 

Werkplaats : Brussel (vlakbij Centraal Station)

 

OPDRACHT

Onder toezicht van de ingenieur die verantwoordelijk is voor het team Onderhoud, zorg je voor de bestelling, de ontvangst, de opslag (4 magazijnen) en het uit voorraad halen van artikelen / materialen (10.000 referenties) met inachtneming van de bestaande procedures alsook voor het invoeren van de informatie in het voorraadbeheerssysteem (CMMS) zodat de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de verschillende voorraden gegarandeerd blijft.

Nadat je ingewerkt bent in de verschillende interne procedures, worden jouw operationele verantwoordelijkheden concreet als volgt:

 • Beheer van de bevoorrading naar en van de 4 magazijnen op de site:
  • Ontvangst en conformiteitscontrole van de artikelen / materialen, evenals van de documenten die er betrekking op hebben (leveringsbon, vervoersdocument, …);
  • Follow-up van de lopende bestellingen; communicatie met de Verantwoordelijke Onderhoud en met de Aankoopdienst in geval van niet naleving van de verplichtingen door de leveranciers (kwaliteit van de producten, leveringstijden, naleving van leveringsschema’s, enz.) en het formuleren van een voorstel tot bijsturing;
  • Ter beschikking stellen van artikelen/toestellen aan gebruikers (technici, teamchefs…);
  • Indien nodig, behandeling (laden/lossen van transportvoertuigen) door gebruik te maken van een heftruck;
  • Onderhoud en reiniging van artikelen/materialen in het magazijn;
  • Afstemmen met diverse betrokkenen om de kenmerken te bepalen van de te bestellen artikelen/materialen;
  • Het opstellen en bijwerken van een leverancierslijst.
 • Voorraadbeheer:
  • Optimalisatie van de beschikbare opslagruimte in het magazijn;
  • Opvolging van de opslagvoorschriften van de producent (positionering, temperatuur, maximale opslagduur van de artikelen/materialen…);
  • Controle en analyse van de voorraadrotatie in samenwerking met de verschillende actoren.
 • Ondersteuning van de logistieke activiteit in samenwerking met de Verantwoordelijke Onderhoud:
  • Participeren aan het bepalen van een opslagstrategie van artikelen/materialen;
  • Bijdrage aan de ontwikkeling/verbetering van de voorraadbeheersoftware;
  • Deelname aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe procedures met betrekking tot het beheer van de magazijnen, voorraden, interne aankoopaanvragen en externe bestellingen (ondersteuning, formaat, enz.).
 • Beheer van het gemeenschappelijk werkmateriaal (gereedschap en werkkledij)
  • Conform de geldende procedures, aflevering en opvolging van gereedschap / werkkledij voor de werknemers;
  • Opvolging van apparatuur die een periodieke wettelijke controle vereist;
  • Verzenden voor reparatie van defecte apparatuur;
  • Ontmanteling van apparatuur die niet meer voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.

 

 

PROFIEL 

 

 • Bachelor of HSO-niveau (of A2-technicus) in logistiek / voorraadbeheer met goede kennis van mechanica / elektriciteit.
 • Minimaal 5 JAAR professionele ervaring in magazijn- en voorraadbeheer op sites met een industriële activiteit (bv: productie).
 • Indien mogelijk, ervaring met het gebruiken van een geautomatiseerd voorraadbeheersysteem (CMMS, SAP…). Kennis van Maximo (IBM) is een pluspunt.
 • Goede operationele kennis (mondeling + schriftelijk) van het Frans want talrijke interne en externe contacten in het Frans.
 • Goede operationele kennis van Word, Excel, Outlook en
 • Beheersing van de basis veiligheidsprincipes [VCA-diploma (of gelijkwaardig)].
 • Indien mogelijk, het brevet van heftruckchauffeur.
 • Goede interpersoonlijke vaardigheden.
 • Oplossings- en resultaatsgericht.
 • Dynamisch en proactief, assertief, methodisch, nauwgezet en betrouwbaar, stressbestendig
 • Analytisch, vermogen om zowel autonoom als in teamverband te werken,

 

 

WAT WIJ BIEDEN

 

Een contract van onbepaalde duur [38 uur/week] .

Een loonpakket [volgens barema’s] rekening houdend met uw niveau van opleiding en beroepservaring, aangevuld met verschillende extralegale voordelen [ kosteloze groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mogelijkheden om aanvullende opleidingen te volgen …].

 

Interesse om in een regionaal bedrijf in volle ontwikkeling te werken waarvan de waarden “Welzijn, veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid” zijn? Stuur dan direct uw motivatiebrief en uw CV naar rekrutering@hydria.be met referentie OAK 02/2023  t.a.v. van Caroline DE VOS, onze HR Business Partner.

 

Meer informatie over de activiteiten van HYDRIA op https://www.hydria.be

 

Gelijke kansen en diversiteit

HYDRIA wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar diversiteit.  Zij garandeert een objectieve selectieprocedure. We selecteren enkel op basis van competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische – en geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van uw competenties.

***

Management Assistant

HYDRIA is een overheidsonderneming die belast is met het verzamelen en zuiveren van afvalwater evenals de bestrijding van overstromingen met het oog op verbetering van het leefmilieu en de levenskwaliteit van de burgers in het Brussels gewest.

 

Om het team “Algemene Directie” te versterken is HYDRIA momenteel op zoek naar een (M/V/X):

MANAGEMENT ASSISTANT

Voltijdse job

Studieniveau vereist : Master of Bachelor 

Werkplaats : Brussel (vlakbij Centraal Station)

 

OPDRACHT

In nauwe samenwerking met hem het administratief en organisatorisch beheer van de Algemeen Directeur ondersteunen, faciliteren, optimaliseren en zorgen voor de coördinatie van specifieke opdrachten om bij te dragen tot een positief imago van HYDRIA.

 

Concreet zijn uw verantwoordelijkheden/taken de volgende:

 

 • Uitvoeren van administratieve en organisatorische werkzaamheden die verband houden met de activiteiten van de Algemene Directie: organisatie van het onthaal (telefonisch + fysiek) op het hoofdkantoor, beheer van correspondentie, beheer van de agenda, organisatie van reizen van A tot Z, beheer van het contact- en adressenbestand…
 • Organiseren, voorbereiden van A tot Z en zorgen voor opvolging van vergaderingen (Directiecomité, Raad van Bestuur, Algemene vergadering, meetings met externe partners, enz.): uitwerking van een voorstel van agenda op basis van de doorgegeven punten, versturen van uitnodigingen, reservatie van vergaderzaal + benodigde materiaal en catering, verzameling  en voorbereiding van nodige documenten, opmaak van verslagen in FR en NL, rapportering, enz.
 • Na inventaris van beschikbare documenten van de Algemene Directie (notulen, brieven, dossiers, verslagen, e-mails, enz.), ontwikkelen, structureren en beheren van een efficiënt archiveringssysteem.
 • Ad hoc ondersteuning bieden aan andere leden van de Algemene Directie of andere directies in het kader van de organisatie van bezoeken, het opstellen van rapporten, de uitvoering of opvolging van projecten…

 

 

PROFIEL 

 

 • Diploma master/bachelor in administratieve wetenschappen of politieke wetenschappen of bachelor/graduaat Office Management (uitgegeven in België of buitenlands diploma met gelijkwaardigheidsattest).
 • Tweetalig Nederlands -Frans  + goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het Engels.
 • Ervaring van minimaal 5 jaar in een soortgelijke functie.
 • Uitstekende beheersing van MS Office (met name Word en PowerPoint) en goede kennis van SharePoint.
 • Zeer goede beheersing van de dictafoon.
 • Interesse in juridische en institutionele zaken.
 • Assertiviteit, “Oplossing-“  en “Resultaatgericht”.
 • Nauwkeurigheid en discretie, dynamiek, initiatief, analyse en synthese, interpersoonlijke vaardigheden, vermogen om prioriteiten te stellen, aanpassingsvermogen, reactiviteit en autonomie, stressbestendigheid…
 • Snelle beschikbaarheid.

 

 

WIJ BIEDEN

 

Een contract [38 uur/week voor voltijdse job] van onbepaalde duur.

Een loonpakket [volgens barema, rekening houdend met uw niveau van opleiding en beroepservaring], aangevuld met verschillende extralegale voordelen [ kosteloze groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, opleidingen…] en  mogelijkheid om 2 dagen/week te telewerken.

 

 

HOE JE KANDIDAAT STELLEN ?

 

Interesse om in een regionaal bedrijf in volle ontwikkeling te werken waarvan de waarden “Welzijn, veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid” zijn ? Stuur dan direct uw motivatiebrief en uw CV naar rekrutering@hydria.be  t.a.v. Caroline DE VOS, onze HR Business Partner, met referentie DGEN 12/2022.   

 

Meer informatie op https://www.hydria.be

 

Gelijke kansen en diversiteit

HYDRIA wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar diversiteit.  Zij garandeert een objectieve selectieprocedure. We selecteren enkel op basis van competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische – en geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van uw competenties.

***

Hydria lanceert “re-use”, een innovatief project voor het hergebruik van gezuiverd afvalwater.

Op 29 juni 2022, ondertekenden HYDRIA en AUDI BRUSSELS het eerste contract voor het hergebruik van afvalwater dat werd gezuiverd door het waterzuiveringsstation van Brussel Zuid. HYDRIA zal hierdoor jaarlijks 100.000m³ industrieel water leveren aan AUDI BRUSSELS voor de bevoorrading van de productielijnen. Met de ondertekening van de overeenkomst wordt de aftrap gegeven van “RE-USE”, een omvangrijk programma voor het hergebruik van afvalwater dat wordt gezuiverd door het waterzuiveringsstation Brussel Zuid.

Het hergebruik van afvalwater, RE-USE, ontwikkeld in Brussel door HYDRIA, maakt een duurzamer en circulair gebruik van water mogelijk doordat onnodig gebruik van drinkwater vermeden wordt.

Dergelijk rationeel waterbeheer bevorderen is van essentieel belang vermits, volgens het World Resources Institute, bijna een kwart van de wereldbevolking, waaronder ten dele ook in België, zich in een situatie van “extreme waterschaarste” bevindt. Voor talloze activiteiten hebben we water van goede kwaliteit nodig maar daarom niet noodzakelijk drinkwater (reiniging van wegen, besproeien van planten, industriële reiniging, koeling, …). Het hergebruik van water vermindert niet alleen de directe kosten voor de verbruiker maar het verlaagt ook de milieukost die gepaard gaat met het onnodig gebruik van drinkwater of grondwater. AUDI BRUSSELS is de eerste onderneming die voor dit innoverende project een contract sluit met HYDRIA. De grootste werkgever van Brussel opent zo de weg naar een grootschalig hergebruik van gezuiverd afvalwater. Dankzij deze publiek-private samenwerking zal jaarlijks 100.000 m³ drinkwater worden bespaard, het equivalent van 40 Olympische zwembaden. Het water afkomstig van het zuiveringsstation zal worden gebruikt in de productieketen en dit hoofdzakelijk in de lakafdeling, de carwash en de koeltorens.

#Hydria #recyclingbrusselswater #duurzaamondernemen #circulaireeconomie #innovatie #zingeving #zorgdragenvoorhetmileu

Technicus Exploitatieproces

Behandeling van afvalwater

RIOOLWATERZUIVERINGSSTATION Brussel Zuid

Studieniveau : HSO of A2

Werk in ploegen (dag – ochtend – namiddag)

Werkplaats : Vorst (Zuiden van Brussel)

 

OPDRACHT

Op basis van de richtlijnen van een teamleader en – naargelang van de omstandigheden – een ingenieur, verzekert u de goede werking van de zuivering van afvalwater en de behandeling van slib. Concreet zijn uw dagelijkse verantwoordelijkheden de volgende :

 • Visuele en operationele controles van het zuiveringsstation doen, waarbij alle gebruiksparameters in het oog worden gehouden en indien nodig worden aangepast,
 • De oorzaken van technische pannes en/of anomalieën zoeken (pompen, kleppen, centrifuges, filters of andere elektromechanische uitrustingen),
 • Dépannage- en herstellingswerken in eerste lijn verzekeren in afwachting van de interventie van de Maintenance Eenheid, Invullen en opvolgen van de CMMS-fiches,
 • De behandeling van het slib verzekeren (dehydratatie),
 • Het standaard opvolgingsdocument vervolledigen (centrifuge, checklist…),
 • Toezien op netheid, reiniging en onderhoud van de installaties,
 • De nodige monsters nemen voor analyses voor de controle van de waterkwaliteit,
 • Volgen en toepassen van de op de site gedefinieerde veiligheidsprocedures.

PROFIEL

 • HSO- niveau ( of technicus A2) in behandeling van afvalwater /elektromechanica
 • Professionele ervaring van MINIMUM 2 jaar in het preventief (of curatief) onderhoud van elektromechanische installaties of in de behandeling van water
 • Bereid volgens verschillende dienstregelingen te werken : ochtend (6u00 – 14u06)/namiddag (13u00 – 21u06)/dag (7u30 – 15u36)
 • Kennis van water- en slibbehandeling ( of bereid zijn deze kennis te verwerven)
 • Operationele kennis van Word, Excel, Outlook en Internet
 • Indien mogelijk, VCA-diploma (of gelijkwaardig), heftruckcertificaat
 • Nauwgezet, dynamisch, analytisch aangelegd, teamgeest, sociaalvaardig, stressbestendig
 • “Oplossings- en resultaatgericht”
 • Snel beschikbaar.

 

WIJ BIEDEN

Een contract [38 uur/week] van bepaalde duur met mogelijkheid in de toekomst van een contract van onbepaalde duur met wachtprestaties op afroep in de week en in het weekend [ongeveer 5 weken per jaar]. Een loonpakket [volgens barema, rekening houdend met uw niveau van opleiding en beroepservaring], aangevuld met verschillende extralegale voordelen [ kosteloze groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mogelijkheden om aanvullende opleidingen te volgen …]. Interesse om in een regionaal bedrijf in volle ontwikkeling te werken waarvan de waarden “Welzijn, veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid” zijn? Stuur dan direct uw motivatiebrief en uw CV naar rekrutering@hydria.be met referentie EXPL 08/2021 t.a.v. van onze HR Business Partner.

Gelijke kansen en diversiteit

HYDRIA wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar diversiteit. Zij garandeert een objectieve selectieprocedure. We selecteren enkel op basis van competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische – en geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van uw competenties.

Nieuwe tariefmethode: een correcte waterprijs

Brugel is de onafhankelijke regulerende instantie voor de controle van de prijs van water (en van elektriciteit en gas) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds twee jaar werkt Brugel in overleg met Brupartners (de economische en sociale overlegraad van het gewest) en het Comité van Watergebruikers aan een nieuwe tariefmethode om de ‘correcte prijs’ te bepalen voor het waterverbruik op het Brusselse grondgebied. In samenspraak met de betrokken actoren (Vivaqua en Hydria) blijven de belangrijkste tot hiertoe toegepaste berekeningsmechanismen gelden. De toepassingstermijn wordt echter teruggebracht van zes naar vijf jaar, omdat de afgelopen drie jaar kleine tariefaanpassingen mogelijk waren.

 

De invoering van de nieuwe tariefmethode werd met een jaar uitgesteld (tot 1/1/2022). Zo kon de Brusselse regering sociale maatregelen nemen ter bestrijding van de wateronzekerheid als gevolg van de verwachte tariefverhoging, in het bijzonder voor gezinnen die onder het progressieve tarief vallen.

 

In haar voorstellen aan Brugel heeft Hydria ervoor gekozen om geen tariefverhoging te vragen voor de zuivering van gewestelijk afvalwater: voor de periode 2022-2026 baseert het zich op een lineair tarief van 0,5757 euro per kubieke meter, hetzelfde tarief als in 2021. Het aandeel van Hydria in de totaalprijs die de eindgebruiker betaalt, bedraagt weliswaar slechts 15 %. Het leeuwendeel gaat naar de distributie, met 56 % van het totaal, en de gemeentelijke waterzuivering is goed voor 29 %.

 

Graag meer info? Klik hier.

Zeg niet meer BMWB, maar Hydria!

Nieuwe naam met betekenis

Als nieuwe exploitant van het waterzuiveringsstation Brussel-Zuid is de BMWB uitgegroeid tot een volwaardige industriële speler in de watersector. Om die nieuwe identiteit te onderstrepen, verandert de BMWB haar naam in Hydria.

Hydria gaat terug tot het Griekse voorvoegsel ‘hydro’, wat ‘water’ betekent, en verwijst ook naar een ‘hydria’, in de Oudheid een soort aarden kruik om water in op te slaan, te transporteren en te bewaren, een directe link met onze activiteit, het opvangen van afvalwater. De nieuwe naam gaat ook gepaard met een nieuw logo in de vorm van een waterkolk, een rechtstreekse verwijzing naar onze corebusiness: het recycleren van afvalwater.

Wij staan erop al onze medewerkers te bedanken om mee gestalte te geven aan onze nieuwe identiteit, dankzij een bijzonder enthousiasmerend participatief proces.

Nieuwe website

Een nieuwe naam betekent ook dat de website van de BMWB een facelift ondergaat! De webstek van Hydria – u bezoekt hem nu – is een onmisbaar instrument om nuttige informatie over onze activiteiten en duurzaam waterbeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter beschikking te stellen van het grote publiek. Opmerkingen en suggesties zijn natuurlijk altijd welkom!

Waterbeheerplan 2022-2027

Op naar een 3e WBP

Het Waterbeheerplan (WBP) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2022-2027 wordt het derde in zijn soort. Leefmilieu Brussel geeft op zijn website aan dat het WBP “een antwoord wil bieden op de grote uitdagingen die in verband staan met waterbeheer om tot een goede toestand van de waterlichamen en de aquatische ecosystemen te komen en een beter beheer van de overstromingsrisico’s”.

Het WBP wordt opgesteld door Leefmilieu Brussel in samenwerking met andere wateractoren (Hydria, Vivaqua, Hydrobru, …).  Bij dit participatieve proces worden ook de burgers betrokken, want het moet een concrete tool worden ten dienste van de Brusselaars.

Om werk te maken van de strategische en operationele doelstellingen die Leefmilieu Brussel heeft bepaald, selecteerde Hydria 15 prioritaire projecten die het alleen of samen met andere Brusselse wateractoren zal sturen. De thema’s waarop deze projecten focussen, zijn onder meer de zuiveringsprestaties van de stations, het bestuderen en installeren van nieuwe stormbekkens, het dynamische beheer van deze installaties, het onderhoud van de collectoren, de ontwikkeling en het onderhoud van het Flowbru-meetnetwerk, net als het hergebruik (re-use) van behandeld water, met name voor de reiniging van gemeentewegen en het besproeien van planten in de openbare ruimte.

Het gebruik van water een groot milieuprobleem

Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibu lum at eros. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

Berichtnavigatie