Junior HR Business Partner

HYDRIA is een overheidsorganisatie (+/- 70 pers.) die belast is met het verzamelen en zuiveren van afvalwater evenals de bestrijding van overstromingen met het oog op verbetering van het leefmilieu en de levenskwaliteit van de inwoners in het Brussels Gewest.

 

In het kader van de ontwikkeling van haar activiteiten en om het huidige HRteam  te versterken, zijn we op zoek naar een (M/V/X):

 

Junior HR Business Partner

Voltijds

 Brussel

Job op meerdere vestigingen

 

 

OPDRACHT

 

Als dagelijkse gesprekspartner en eerstelijns contactpersoon voor het operationeel management en de medewerkers implementeert en ondersteunt u het beleid en de praktijken die door de Directie Human Resources worden gedefinieerd in elk van de vestigingen van het bedrijf (hoofdkantoor in Brussel-Stad en het waterzuiveringsstation te Vorst), zodat de medewerkers – direct of indirect – met succes kunnen bijdragen aan de missie van Hydria.

 

Concreet zijn uw belangrijkste activiteiten de volgende:

 • Rekrutering & selectie: u rekruteert nieuwe medewerkers (technische profielen en administratief personeel).
 • Opleiding: u speelt een actieve rol op het terrein bij het beheer en de opvolging van het jaarlijkse opleidingsplan.
 • Onboarding: je bent verantwoordelijk voor de integratie van nieuwe medewerkers en volgt hun integratie op.
 • Functiebeschrijvingen/vaardigheidsprofielen: je bepaalt de resultaatgebieden en vaardigheden voor alle functies en zorgt ervoor dat deze beschrijvingen regelmatig worden bijgewerkt.
 • Ontwikkeling van HR-projecten: je neemt deel aan verschillende HR-projecten (functioneringscyclus, welzijn, enz.).

 

PROFIEL 

 • Master in personeelsmanagement, politieke wetenschappen of economie, sociologie, arbeidswetenschappen, bedrijfspsychologie (Belgisch diploma of erkend equivalent in België)
 • Minstens 3 tot 5 jaar ervaring in rekrutering en opleiding binnen een structuur met meerdere vestigingen en in een zware industriële omgeving
 • Interesse in technische onderwerpen en het milieu. Engineering-ervaring is een pluspunt.
 • Interesse in andere Human Resources-onderwerpen die momenteel niet tot je competentiegebied behoren.
 • Het vermogen om zowel een strategische als operationele visie op je rol te ontwikkelen, operationele oplossingen voor te stellen en een faciliterende rol te spelen
 • Belangstelling voor teamwerk, maar tegelijkertijd blijk geven van autonomie, structuur en efficiëntie bij het uitvoeren van je eigen opdrachten.
 • Uitstekende beheersing van MS Office en internet.
 • Dynamisch, goede interpersoonlijke vaardigheden, goede organisatorische vaardigheden
 • Kennis van Mpleo software is een pluspunt
 • Goede werkkennis (mondeling en schriftelijk) van het Frans (interne contacten met medewerkers).

 

WAT WE BIEDEN

 

Een contract van onbepaalde duur [38 uur/week] .

Een loonpakket [volgens barema’s] rekening houdend met uw niveau van opleiding en beroepservaring, aangevuld met verschillende extralegale voordelen [ kosteloze groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mogelijkheden om aanvullende opleidingen te volgen …] + telewerken (2 dagen/week).

 

Interesse om in een regionaal bedrijf in volle ontwikkeling te werken waarvan de waarden “Welzijn, veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid” zijn? Stuur dan direct uw motivatiebrief en uw CV naar rekrutering@hydria.be met referentie HR 07/2023.

 

Meer informatie over de activiteiten van HYDRIA op https://www.hydria.be.

 

Gelijke kansen en diversiteit

HYDRIA wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar diversiteit.  Zij garandeert een objectieve selectieprocedure. We selecteren enkel op basis van competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische – en geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van uw competenties.

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senior Accountant

HYDRIA is een overheidsorganisatie (+/- 70 pers.) die belast is met het verzamelen en zuiveren van afvalwater evenals de bestrijding van overstromingen met het oog op verbetering van het leefmilieu en de levenskwaliteit van de inwoners in het Brussels Gewest.

 

In het kader van de ontwikkeling van haar activiteiten en om het huidige team Boekhouding te versterken, zijn we op zoek naar een (M/V/X):

 

SENIOR ACCOUNTANT

Voltijds

 Brussel

(Vlakbij Centraal Station)

 

OPDRACHT

 

In samenwerking met twee collega’s ben je verantwoordelijk voor administratieve taken in het kader van boekhouding en financieel beheer, opdat de organisatie zou kunnen voldoen aan haar financiële, sociale en fiscale verplichtingen. Daarnaast ben je betrokken bij de verwerking van statistische informatie – zowel financieel als operationeel – en het opstellen van dashboards/rapporten om het management te ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen.

Concreet gaat het om de volgende activiteiten, in volgorde van belangrijkheid:

 • boekhoudkundige en fiscale taken uitvoeren in overeenstemming met de geldende normen en bepalingen, om de boekhouding up-to-date te houden (balans en winst- en verliesrekeningen)
 • voorbereiden van en actief deelnemen aan de afsluiting van de boekhouding (balans en resultatenrekening)
 • externe en interne verslaglegging uitvoeren die inherent is aan de bedrijfssector van HYDRIA
 • informatie verstrekken over de boekhouding of procedures zodat de klant (intern of extern) het gebruik en de mogelijkheden ervan begrijpt
 • ervoor zorgen dat werkprocessen en resultaten aan de vereiste kwaliteitsnormen voldoen.

 

PROFIEL 

 • Master of bachelor (Belgisch diploma of gelijkwaardig erkend in België)
 • Minstens 3 tot 5 jaar ervaring in bedrijfsboekhouding opgedaan bij gespecialiseerde boekhoudkantoren bijvoorbeeld “the Big 4” of andere, curatoren, enz.
 • Uitstekende kennis van boekhoudkundige technieken en procedures, wetgeving inzake BTW en vennootschapsbelasting, algemene administratieve procedures, enz.
 • Vaardigheid in boekhoudsoftware [indien mogelijk ervaring met Adfinity (>Easi)…].
 • Uitstekende beheersing van MS Office (Word, Excel, Outlook, enz.) en internet.
 • Ervaring met de aansluiting van lonen is een pluspunt
 • Nauwgezet, betrouwbaar, discreet, analytisch en het respecteren van deadlines 
 • In staat om het eigen werk gestructureerd te organiseren en om zowel zelfstandig als in teamverband te werken
 • Assertief, oplossings- en resultaatgericht
 • Mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans is een extra troef.

 

WAT WE BIEDEN

 

Een contract van onbepaalde duur [38 uur/week] .

Een loonpakket [volgens barema’s] rekening houdend met uw niveau van opleiding en beroepservaring, aangevuld met verschillende extralegale voordelen [ kosteloze groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mogelijkheden om aanvullende opleidingen te volgen …].

 

Interesse om in een regionaal bedrijf in volle ontwikkeling te werken waarvan de waarden “Welzijn, veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid” zijn? Stuur dan direct uw motivatiebrief en uw CV naar rekrutering@hydria.be met referentie ARE 07/2023  t.a.v. van Caroline DE VOS, onze HR Business Partner.

 

Meer informatie over de activiteiten van HYDRIA op https://www.hydria.be.

 

 

Gelijke kansen en diversiteit

HYDRIA wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar diversiteit.  Zij garandeert een objectieve selectieprocedure. We selecteren enkel op basis van competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische – en geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van uw competenties.

***

 

 

 

 

 

 

 

Technicus Exploitatieproces/Productieoperator

Behandeling van afvalwater

RIOOLWATERZUIVERINGSSTATION Brussel Zuid

Studieniveau : HSO of A2

Werk in ploegen (dag – ochtend – namiddag)

Werkplaats : Vorst (Zuiden van Brussel)

 

OPDRACHT

Op basis van de richtlijnen van een teamleader en – naargelang van de omstandigheden – een ingenieur, verzekert u de goede werking van de zuivering van afvalwater en de behandeling van slib. Concreet zijn uw dagelijkse verantwoordelijkheden de volgende :

 • Visuele en operationele controles van het zuiveringsstation doen, waarbij alle gebruiksparameters in het oog worden gehouden en indien nodig worden aangepast,
 • De oorzaken van technische pannes en/of anomalieën zoeken (pompen, kleppen, centrifuges, filters of andere elektromechanische uitrustingen),
 • Dépannage- en herstellingswerken in eerste lijn verzekeren in afwachting van de interventie van de Maintenance Eenheid, Invullen en opvolgen van de CMMS-fiches,
 • De behandeling van het slib verzekeren (dehydratatie),
 • Het standaard opvolgingsdocument vervolledigen (centrifuge, checklist…),
 • Toezien op netheid, reiniging en onderhoud van de installaties,
 • De nodige monsters nemen voor analyses voor de controle van de waterkwaliteit,
 • Volgen en toepassen van de op de site gedefinieerde veiligheidsprocedures.

PROFIEL

 • HSO- niveau ( of technicus A2) in behandeling van afvalwater /elektromechanica
 • Professionele ervaring van MINIMUM 2 jaar in het preventief (of curatief) onderhoud van elektromechanische installaties of in de behandeling van water
 • Bereid volgens verschillende dienstregelingen te werken : ochtend (6u00 – 14u06)/namiddag (13u00 – 21u06)/dag (7u30 – 15u36)
 • Kennis van water- en slibbehandeling ( of bereid zijn deze kennis te verwerven)
 • Operationele kennis van Word, Excel, Outlook en Internet
 • Indien mogelijk, VCA-diploma (of gelijkwaardig), heftruckcertificaat
 • Nauwgezet, dynamisch, analytisch aangelegd, teamgeest, sociaalvaardig, stressbestendig
 • “Oplossings- en resultaatgericht”
 • Snel beschikbaar.

 

WIJ BIEDEN

Een contract [38 uur/week] van bepaalde duur met mogelijkheid in de toekomst van een contract van onbepaalde duur met wachtprestaties op afroep in de week en in het weekend [ongeveer 5 weken per jaar]. Een loonpakket [volgens barema, rekening houdend met uw niveau van opleiding en beroepservaring], aangevuld met verschillende extralegale voordelen [ kosteloze groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mogelijkheden om aanvullende opleidingen te volgen …]. Interesse om in een regionaal bedrijf in volle ontwikkeling te werken waarvan de waarden “Welzijn, veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid” zijn? Stuur dan direct uw motivatiebrief en uw CV naar rekrutering@hydria.be met referentie EXPL 08/2021 t.a.v. van onze HR Business Partner.

Gelijke kansen en diversiteit

HYDRIA wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar diversiteit. Zij garandeert een objectieve selectieprocedure. We selecteren enkel op basis van competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische – en geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van uw competenties.

Manneken Pis als Hydria-Technicus, werd nu realiteit!

Op vrijdag 24 maart 2023 heeft de Brusselse Ket zijn 1113e kostuum ontvangen: het uniform gedragen door onze technici die dagelijks bezig zijn met het beheer en onderhoud van onze waterzuiveringsinstallaties en het netwerk.

Brusselse Waterdagen 2023

Op 26 maart opent Hydria de deuren van het stormbekken van Flagey in het kader van de Brusselse Waterdagen!

Hydria lanceert “re-use”, een innovatief project voor het hergebruik van gezuiverd afvalwater.

Op 29 juni 2022, ondertekenden HYDRIA en AUDI BRUSSELS het eerste contract voor het hergebruik van afvalwater dat werd gezuiverd door het waterzuiveringsstation van Brussel Zuid. HYDRIA zal hierdoor jaarlijks 100.000m³ industrieel water leveren aan AUDI BRUSSELS voor de bevoorrading van de productielijnen. Met de ondertekening van de overeenkomst wordt de aftrap gegeven van “RE-USE”, een omvangrijk programma voor het hergebruik van afvalwater dat wordt gezuiverd door het waterzuiveringsstation Brussel Zuid.

Het hergebruik van afvalwater, RE-USE, ontwikkeld in Brussel door HYDRIA, maakt een duurzamer en circulair gebruik van water mogelijk doordat onnodig gebruik van drinkwater vermeden wordt.

Dergelijk rationeel waterbeheer bevorderen is van essentieel belang vermits, volgens het World Resources Institute, bijna een kwart van de wereldbevolking, waaronder ten dele ook in België, zich in een situatie van “extreme waterschaarste” bevindt. Voor talloze activiteiten hebben we water van goede kwaliteit nodig maar daarom niet noodzakelijk drinkwater (reiniging van wegen, besproeien van planten, industriële reiniging, koeling, …). Het hergebruik van water vermindert niet alleen de directe kosten voor de verbruiker maar het verlaagt ook de milieukost die gepaard gaat met het onnodig gebruik van drinkwater of grondwater. AUDI BRUSSELS is de eerste onderneming die voor dit innoverende project een contract sluit met HYDRIA. De grootste werkgever van Brussel opent zo de weg naar een grootschalig hergebruik van gezuiverd afvalwater. Dankzij deze publiek-private samenwerking zal jaarlijks 100.000 m³ drinkwater worden bespaard, het equivalent van 40 Olympische zwembaden. Het water afkomstig van het zuiveringsstation zal worden gebruikt in de productieketen en dit hoofdzakelijk in de lakafdeling, de carwash en de koeltorens.

#Hydria #recyclingbrusselswater #duurzaamondernemen #circulaireeconomie #innovatie #zingeving #zorgdragenvoorhetmileu

Nieuwe tariefmethode: een correcte waterprijs

Brugel is de onafhankelijke regulerende instantie voor de controle van de prijs van water (en van elektriciteit en gas) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds twee jaar werkt Brugel in overleg met Brupartners (de economische en sociale overlegraad van het gewest) en het Comité van Watergebruikers aan een nieuwe tariefmethode om de ‘correcte prijs’ te bepalen voor het waterverbruik op het Brusselse grondgebied. In samenspraak met de betrokken actoren (Vivaqua en Hydria) blijven de belangrijkste tot hiertoe toegepaste berekeningsmechanismen gelden. De toepassingstermijn wordt echter teruggebracht van zes naar vijf jaar, omdat de afgelopen drie jaar kleine tariefaanpassingen mogelijk waren.

 

De invoering van de nieuwe tariefmethode werd met een jaar uitgesteld (tot 1/1/2022). Zo kon de Brusselse regering sociale maatregelen nemen ter bestrijding van de wateronzekerheid als gevolg van de verwachte tariefverhoging, in het bijzonder voor gezinnen die onder het progressieve tarief vallen.

 

In haar voorstellen aan Brugel heeft Hydria ervoor gekozen om geen tariefverhoging te vragen voor de zuivering van gewestelijk afvalwater: voor de periode 2022-2026 baseert het zich op een lineair tarief van 0,5757 euro per kubieke meter, hetzelfde tarief als in 2021. Het aandeel van Hydria in de totaalprijs die de eindgebruiker betaalt, bedraagt weliswaar slechts 15 %. Het leeuwendeel gaat naar de distributie, met 56 % van het totaal, en de gemeentelijke waterzuivering is goed voor 29 %.

 

Graag meer info? Klik hier.

Berichtnavigatie