Het Milieufeest is terug !

Hydria zal voor de eerste keer aanwezig zijn op het Milieufeest op zondag 2 juni, van 11 tot 19 uur in het Thurn en Taxis-park.

Kom met ons meedoen en beleef een feestelijke, inspirerende dag vol ludieke en interactieve activiteiten voor jong en oud!

ICT-Servicedeskbeheerder

HYDRIA (+- 75 medewerkers op heden) is een autonome overheidsorganisatie die actief is in de milieusector. Zij staat in voor het verzamelen en zuiveren van het afvalwater evenals het bestrijden van overstromingen waardoor de levenskwaliteit van de inwoners van het Brussels Gewest verbetert. HYDRIA bereidt zich momenteel voor op de overname van een andere organisatie waardoor het personeelsbestand tegen begin 2027 zal verdubbelen.

 

Om het IT-team te versterken, wenst HYDRIA de volgende functie (M/V/X) in te vullen:

 

ICT-SERVICEDESKBEHEERDER

Minimaal 5 jaar ervaring

Studieniveau: bachelor bij voorkeur

Voltijds (38 uur per week)

Werkplek: 2 locaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

OPDRACHT

 

Als ICT-Servicedeskbeheerder ondersteun je de interne gebruiker en sta je garant voor een soepele werking van alle ICT-systemen binnen de organisatie.  Je staat klaar om meldingen en vragen van collega’s snel en efficiënt af te handelen, problemen op te lossen en ervoor te zorgen dat de informaticatoepassingen actueel en goed onderhouden zijn. Jouw ondersteuning zorgt ervoor dat medewerkers met vertrouwen werken met de tools en systemen die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren.

 

Als ICT-servicedeskbeheerder zijn jouw belangrijkste verantwoordelijkheden de volgende:

 • Interne gebruikersverzoeken snel en professioneel afhandelen;
 • Eerstelijns hardware- en softwareproblemen oplossen, op afstand of ter plaatse;
 • Het doorverwijzen en operationeel coördineren van tweede- en derdelijns interventies met de betrokken specialisten;
 • De interne ICT-communicatie verzorgen met betrekking tot het servicedeskbeheer;
 • Proactief beheren van IT-assets en apparatuur, waarbij aanbevelingen voor aankopen worden gedaan die aansluiten bij de specifieke behoeften van de organisatie;
 • Binnen een matrixstructuur operationeel samenwerken met de overige ICT-actoren binnen Hydria;
 • Onder leiding van de ICT-manager, nauw samenwerken met externe serviceproviders om optimale operationele efficiëntie te garanderen;
 • Proactief beheer van SLA’s om snelle reacties op incidenten en ondersteunings-verzoeken te garanderen.

 

PROFIEL

 • Bachelordiploma in Informatica of aanverwante gebieden of gelijkwaardig door ervaring (Belgisch diploma of met erkenning in België).
 • Je bent zeer nauwgezet, resultaats- en oplossingsgericht.
 • Je volgt de richtlijnen en procedures nauwgezet op.
 • Je kan zelfstandig en in team functioneren.
 • Je hebt een servicegerichte mindset en streeft naar samenwerking en integratie.
 • Je bent in staat om het werk op een efficiënte manier te plannen en te organiseren.
 • Je stelt je flexibel op qua bereikbaarheid.
 • Je kan uitstekend communiceren en weet technische materie op een voor een gebruiker begrijpelijke manier over te brengen. Je bent assertief en diplomatisch.
 • Je gaat strikt om met het beroepsgeheim en deontologie is voor jou een evidentie.
 • Kennis en ervaring met ICT Service Management (ITIL 4).
 • Basiskennis van gegevensbeheer en -beveiliging en wetgeving inzake cybersecurity.
 • Actuele kennis van remote desktop tools (Citrix), computer randapparatuur (HDMI, USB-C, enz.), en netwerkapparatuur (modems, routers, enz.).
 • Uitstekende beheersing van MS Office-suite, inclusief MS Office 365 en MS SharePoint.
 • Kennis van hardware en software troubleshooting, netwerken, applicatie-ondersteuning, scripting en automatisering, helpdesk en ticketing tools.
 • Goede beheersing van zowel het Frans als het Nederlands (mondeling en schriftelijk) is vereist voor deze functie.
 • Ervaring met overheidsopdrachten is een pluspunt.

 

 

WIJ BIEDEN

 

Een contract van onbepaalde duur (38 uur/week).

Een loonpakket (op basis van een barema) rekening houdend met jouw niveau van opleiding en beroepservaring, aangevuld met verschillende extralegale voordelen (structureel telewerken na de inwerkperiode, kosteloze groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mogelijkheden om opleidingen te volgen, wagen, laptop, GSM…).

 

HOE JE KANDIDAAT STELLEN?

 

Wil je werken in de milieusector in een groeiend regionaal bedrijf met als waarden “Welzijn, veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid”? Stuur dan direct jouw motivatiebrief en uw CV naar rekrutering@hydria.be  t.a.v. Marthe-Esther ZOGBELEMOU, HR Business Partner, met referentie DVL 05/2024.

 

Meer informatie op https://www.hydria.be.

 

Gelijke kansen en diversiteit

HYDRIA wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar diversiteit.  Zij garandeert een objectieve selectieprocedure. We selecteren enkel op basis van competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische – en geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van uw competenties.

***

ICT-Manager

HYDRIA (+- 75 medewerkers op heden) is een autonome overheidsorganisatie die actief is in de milieusector. Zij staat in voor het verzamelen en zuiveren van het afvalwater evenals het bestrijden van overstromingen waardoor de levens-kwaliteit van de inwoners van het Brussels Gewest verbetert. HYDRIA bereidt zich momenteel voor op de overname van een andere organisatie waardoor het personeelsbestand tegen begin 2027 zal verdubbelen.

 

Om het IT-team te versterken, wenst HYDRIA de volgende functie (M/V/X) in te vullen:

 

ICT-MANAGER

Minimaal 10 jaar ervaring

Studieniveau: master

Voltijds (38 uur per week)

Werkplek: 2 locaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

OPDRACHT

 

Als ICT-manager ontwikkel en implementeer je een toekomstgerichte ICT-strategie die aansluit bij de bedrijfsdoelstellingen en groeiambities van de organisatie. In een matrixstructuur ga je in onderlinge afstemming met interne en externe stakeholders, je coördineert en zorgt voor cohesie en uitbouw van een coherent ICT-beleid, met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheid. Je garandeert de stabiliteit en efficiëntie van onze ICT-infrastructuur en -apparatuur.

 

Als ICT-manager zijn jouw belangrijkste verantwoordelijkheden de volgende:

 

 • Opmaken van de ICT-strategie en het vertalen ervan naar strategische, operationele en tactische doelstellingen;
 • Identificeren van opkomende technologieën en trends die de operationele efficiëntie en concurrentiepositie van Hydria op vlak van ICT kunnen verbeteren en versterken;
 • Een uitgebreid beveiligingsbeleid ontwikkelen en maatregelen implementeren om de ICT-infrastructuur en gegevens te beschermen tegen interne en externe bedreigingen;
 • Regelmatig controles uitvoeren en zorgen voor naleving van wettelijke voorschriften en compliance-normen;
 • Het onderhandelen, afsluiten en opvolgen van ICT-contracten en instaan voor het licentiebeheer;
 • Het overkoepelende ICT-budget beheren en streven naar een kostenefficiënte budgettering die maximale waarde voor de geleverde ICT-diensten en -oplossingen kan bieden;
 • Implementeren en beheren van een effectieve helpdesk om de gebruikerservaring te verbeteren en snel te reageren op ICT-problemen en verzoeken van medewerkers;
 • Zorgen voor een adequaat niveau van kennis en competentie van alle ICT-belanghebbenden binnen Hydria;
 • Een overkoepelende sourcing strategie hanteren om te voorzien in de behoeften van de organisatie;
 • In samenspraak met de stuurgroep ICT de prioriteiten bepalen van ICT-projecten en -initiatieven;
 • Aan de hand van diverse ICT-beheerstools de prestaties van ICT, via KPI’s, SLA’s en diverse metrics, meten, evalueren en verbeteren;
 • Toezien op de voortgang van ICT-projecten en initiatieven en tijdig corrigerende maatregelen nemen waar nodig;
 • Instaan voor het beheer, functionaliteit en onderhoud van de bedrijfswebsite.

 

PROFIEL

 • Masterdiploma in Informatica of gerelateerd vakgebied en bij voorkeur een diploma in de Ingenieurswetenschappen richting Informatica (Belgisch diploma of met erkenning in België).
 • Minimum 10 jaar succesvolle ervaring in ICT-management, met aantoonbare ervaring in leidinggeven.
 • Je bent in staat een visie uit te werken en deze te vertalen naar concrete actieplannen
 • Je bent zeer nauwgezet, resultaats- en oplossingsgericht.
 • Je kan zowel autonoom als in team te werken.
 • Je hebt een service georiënteerde mindset en streeft naar samenwerking en integratie.
 • Je bent dynamisch en stressbestendig en een uitstekend communicator. Je weet technische materie op een heldere manier aan een gebruiker of niet-technicus over te brengen.
 • Je bent assertief en overtuigend, maar zeker ook diplomatisch.
 • Je gaat strikt om met het beroepsgeheim en deontologie is voor jou een evidentie.
 • Je beschikt over rapporteringsvaardigheden en ervaring met veranderingsmanagement.
 • Kennis van Agile/Scrum-methodologieën, ITIL 4 en ruime ervaring in systeem- en netwerkbeheer;
 • Actuele kennis van helpdesksoftware, remote desktop tools (Citrix), computer randapparatuur (HDMI, USB-C, enz.), en netwerkapparatuur (modems, routers, enz.);
 • Basiskennis van gegevensbeveiliging en wetgeving inzake cybersecurity;
 • Je bent vertrouwd met overheidsopdrachten;
 • Uitstekende beheersing van MS Office-suite, inclusief MS Office 365 en MS SharePoint;
 • Goede beheersing van zowel het Frans als het Nederlands (mondeling en schriftelijk) is vereist voor deze functie.

 

WIJ BIEDEN

 

Een contract van onbepaalde duur (38 uur/week).

Een loonpakket (op basis van een barema) rekening houdend met uw niveau van opleiding en uw beroepservaring, aangevuld met verschillende extralegale voordelen (structureel telewerken na de inwerkperiode, kosteloze groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mogelijkheden om opleidingen te volgen, wagen, laptop, GSM…).

 

HOE JE KANDIDAAT STELLEN?

 

Wil je werken in de milieusector in een groeiend regionaal bedrijf met als waarden  “Welzijn, veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid” ? Stuur dan direct uw motivatiebrief en uw CV naar rekrutering@hydria.be  t.a.v. Marthe-Esther ZOGBELEMOU, onze HR Business Partner, met referentie DVL 05/2024.

 

Meer informatie op https://www.hydria.be.

Gelijke kansen en diversiteit

HYDRIA wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar diversiteit.  Zij garandeert een objectieve selectieprocedure. We selecteren enkel op basis van competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische – en geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van uw competenties.

***

Administratief & Financieel Directeur

HYDRIA (+- 70 medewerkers op heden) is een autonome overheidsorganisatie die actief is in de milieusector en afhankelijk van  het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Zij staat in voor het verzamelen en zuiveren van het afvalwater evenals het bestrijden van overstromingen waardoor de levenskwaliteit van de Brusselaars verbetert. HYDRIA bereidt zich momenteel voor op de overname van een bedrijf (waterzuiveringsstation Brussel-Noord) waardoor het zijn activiteiten aanzienlijk zal ontwikkelen en vanaf maart 2027 de afdeling “Afvalwaterinzameling en -sanering” van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal worden.

 

In deze context, wenst HYDRIA de volgende functie (M/V/X) in te vullen:

 

ADMINISTRATIEF & FINANCIEEL DIRECTEUR

Minimaal 10 jaar ervaring

Studieniveau: master

Voltijds (38 uur per week)

Werkplek: Brussel (vlakbij Centraal Station)

 

OPDRACHT

Rapporterend aan de Algemene directeur, bepaalt en controleert u de uitvoering van de belangrijkste interne administratieve processen. U organiseert en beheert de boekhouding- en aankoopdiensten. U stelt de financiële strategie en bijhorende procedures voor die met het Directiecomité en de Raad van Bestuur worden bepaald, organiseert en leidt de uitvoering ervan om te komen tot een goed administratief en financieel beheer van HYDRIA. U draagt doeltreffend bij tot de verwezenlijking van de opdrachten en strategische doelstellingen die zijn vastgelegd in het beheerscontract met de Brusselse Regering, in het Waterbeheersplan en in de financiële meerjarenplannen. U bent ook verantwoordelijk voor de implementatie, de opvolging en de naleving van de tariefmethodologie die door Brugel werd vastgelegd.

U geeft leiding aan een team met diverse kennis en competentie (aankoop, controlling, boekhouding, facilitaire diensten) en u werkt nauw samen met uw collega’s van het Directiecomité. Samen zorgen jullie voor een efficiënte werkorganisatie en kwaliteitsvolle resultaten.

 

Belangrijkste activiteiten en verantwoordelijkheden:

 

 • U vertaalt de strategische doelstellingen van het beheerscontract, dat is afgesloten tussen HYDRIA en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, naar een operationeel plan voor uw Directie.
 • U beheert, motiveert en superviseert uw teams bij de uitvoering van hun werk.
 • Als verantwoordelijke voor het boekhoudkundig en financieel beheer geeft u leiding aan het team dat belast is met het financieel beheer en de boekhouding, u bewaakt de financiële controle, de uitgaven en inkomsten teneinde de betrouwbaarheid van de rekeningen van HYDRIA te garanderen en te zorgen voor de opstelling van financiële, boekhoudkundige en balansdocumenten in overeenstemming met de wetgeving.
 • Als verantwoordelijke voor begroting leidt u de opstelling van het budget en de financiële meerjarenbegroting in overeenstemming met de strategische keuzes van de organisatie en volgt u deze op om het financiële en budgettaire evenwicht te garanderen.
 • Als administratief verantwoordelijke werkt u samen met de leden van het Directiecomité en uw teams aan het definiëren en implementeren van de procedures/indicatoren die nodig zijn om de administratieve activiteiten van HYDRIA te monitoren en om verslag uit te brengen aan het Algemeen Directie, de Raad van Bestuur en externe organen teneinde de administratieve activiteiten van HYDRIA te optimaliseren.
 • Als verantwoordelijke voor openbare aankopen geeft u leiding aan het team dat verantwoordelijk is voor de aankoop van uitrustingen, goederen en diensten en zorgt u ervoor dat de wetgeving inzake openbare aanbestedingen wordt nageleefd.
 • Als strategisch adviseur werkt u samen met de leden van het Directiecomité aan de invoering, actualisering en voortdurende optimalisering van de bestaande structuren, processen en middelen van het bedrijf om een efficiënte werkomgeving te garanderen en kwaliteitsvolle resultaten te leveren in een voortdurend veranderende sociaaleconomische context.
 • Als vertegenwoordiger van HYDRIA bewaakt u de externe relaties van de organisatie door de administratieve en financiële informatie te controleren die aan derden wordt doorgegeven.

 

 

PROFIEL

 

 • Master in economie, financiën, management of bedrijfskunde, met aantoonbare (10 jaar) en succesvolle ervaring op het gebied van boekhouding, Financial Controlling, budgetbeheer, auditing, financiële verslaggeving, aankoop en facilitair beheer (gebouwenbeheer, niet-HR verzekeringen, leasing van voertuigen, enz.) en/of in een openbaar bestuur.
 • Perfecte beheersing van MS Office en boekhoudsoftware.
 • People managementvaardigheden.
 • Ervaring met de aankoop van goederen en diensten en met faciliteitenbeheer is wenselijk.
 • Gezien de noodzaak om budgetten op te stellen in een gereguleerde sector, is kennis van de sector en de toepasselijke regelgeving een troef.
 • Kennis van het Brusselse overheidslandschap is een pluspunt.
 • Noodzakelijke competenties: betrouwbaarheid en discretie, analytisch en synthetisch vermogen, prioriteiten stellen en controleren, zin voor structuur, nauwkeurigheid. Goede interpersoonlijke vaardigheden, vermogen om teams te bouwen en te leiden, in staat om een vruchtbare samenwerking met collega’s tot stand te brengen, resultaat- en servicegericht. Zelfkritisch zijn.
 • Bekwaamheid (mondeling en schriftelijk) in het Frans of Nederlands met een goede functionele kennis van de tweede landstaal. Kennis van het Engels is een bijkomende troef.

 

WIJ BIEDEN

 

Een contract van onbepaalde duur (38 uur/week).

Een loonpakket (op basis van onze barema’s) rekening houdend met uw niveau van opleiding en uw beroepservaring, aangevuld met verschillende extralegale voordelen (structureel telewerken na de inwerkperiode, bedrijfswagen, GSM, kosteloze groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques…).

 

 

HOE JE KANDIDAAT STELLEN ?

 

Wil je werken in de milieusector in een groeiend regionaal bedrijf met als waarden  “Welzijn, veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid” ? Stuur dan direct uw motivatiebrief en uw CV naar rekrutering@hydria.be  t.a.v. Caroline DE VOS,  HR Business Partner, met referentie DDK/03 EX/2024.

 

Meer informatie op https://www.hydria.be

 

Gelijke kansen en diversiteit

HYDRIA wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar diversiteit.  Zij garandeert een objectieve selectieprocedure. We selecteren enkel op basis van competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische – en geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van uw competenties.

***

 

Verantwoordelijke Payroll & HR Administratie

HYDRIA (+- 75 medewerkers op heden) is een autonome overheidsorganisatie die actief is in de milieusector. Zij staat in voor het verzamelen en zuiveren van het afvalwater evenals het bestrijden van overstromingen waardoor de levenskwaliteit van de inwoners van het Brussels Gewest verbetert. HYDRIA bereidt zich momenteel voor op de overname van een ander bedrijf waardoor het personeelsbestand tegen begin 2027 zal verdubbelen.

 

Om het HR-team te versterken, wenst HYDRIA de volgende functie (M/V/X) in te vullen:

 

VERANTWOORDELIJKE PAYROLL & HR ADMINISTRATIE

Minimaal 5 jaar ervaring

Studieniveau: master of bachelor

Voltijds (38 uur per week)

Werkplek: 2 locaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

OPDRACHT

Ressorterend onder de Directeur Human Resources, Communicatie en ICT-ondersteuning, bent u verantwoordelijk voor het ganse payrollgebeuren en voor het personeelsbeheer.

 

Concreet bent u verantwoordelijk voor volgende opdrachten:

 • U zorgt voor een regelmatige aanwezigheid op onze twee locaties (locatie 1 gelegen aan het Centraal Station; locatie 2 naast het Station van Vorst-Zuid) en fungeert er als het aanspreekpunt voor medewerkers voor vragen m.b.t. onze administratieve procedures (verloven, tijdregistratie, aanvraag van administratieve documenten, …);
 • U verzorgt het loonbetalingsproces van A tot Z alsook de betaling van het vakantiegeld, de eindejaarspremie, sociale tussenkomsten en dergelijke in samenwerking met het sociaal secretariaat en met uw collega HR-analist;
 • U beheert de personeelsdossiers (verloven en afwezigheden, ziektes, arbeidsgeneeskunde, …) in overeenstemming met de geldende regelgeving (sociale wetgeving, personeelsstatuut en andere) en u staat in voor het operationele beheer van de arbeidsongevallenverzekering en de groepsverzekering;
 • U organiseert informatiesessies voor de medewerkers over aspecten die verbonden zijn aan uw vakgebied;
 • In samenwerking met uw collega’s van het HR-team formuleert u adviezen, bereidt u rapportering, nota’s of presentaties voor;
 • U communiceert proactief met externe partijen (sociaal secretariaat, EDPB, RSZ, …);
 • U zorgt ervoor dat uw kennis van regelgeving en procedures up-to-date blijft en dat u deze beschikbaar maakt voor uw collega’s en voor de organisatie;
 • U beheert zelfstandig HR-projecten in lijn met de HR-visie, doelstellingen en deadlines.

 

 

PROFIEL

 • Master of Bachelor gericht op payrollbeheer, HRM, boekhouding, handelswetenschappen, recht, of andere relevant voor deze functie.
 • Minimaal 5 jaar succesvolle ervaring in loonadministratie en personeelsbeheer, bij voorkeur in een industriële omgeving of bij een overheidsorganisatie.
 • Doorgedreven expertise in sociale wetgeving, systemen voor aan-en afwezigheidsbeheer en voor loonbetaling. Kennis van Mpleo/Presta en het tijdsbeheer Get/Prime Time vormen een troef.
 • Uitstekende beheersing van MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, enz.) en
 • Operationele kennis van het Frans (mondeling en schriftelijk).
 • Analytisch en synthetisch vermogen; zin voor structuur, planning, nauwgezetheid en controle van de werkzaamheden; coördinerend vermogen.
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden, uitstekende relationele vaardigheden en het vermogen om zich aan te passen aan verschillende gesprekspartners, assertief.
 • Discreet en betrouwbaar, kan zowel zelfstandig als in team werken, dynamische persoonlijkheid oplossings- en resultaatgericht.

 

WIJ BIEDEN

Een contract van onbepaalde duur (38 uur/week).

Een loonpakket (op basis van een barema) rekening houdend met uw niveau van opleiding en uw beroepservaring, aangevuld met verschillende extralegale voordelen (structureel telewerken na de inwerkperiode, kosteloze groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mogelijkheden om opleidingen te volgen, …).

 

HOE JE KANDIDAAT STELLEN ?

Wil je werken in de milieusector in een groeiend regionaal bedrijf met als waarden  “Welzijn, veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid” ? Stuur dan direct uw motivatiebrief en uw CV naar rekrutering@hydria.be  t.a.v. Marthe-Esther ZOGBELEMOU, onze HR Business Partner, met referentie DVL 03/2024.

 

Meer informatie op https://www.hydria.be

 

Gelijke kansen en diversiteit

HYDRIA wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar diversiteit.  Zij garandeert een objectieve selectieprocedure. We selecteren enkel op basis van competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische – en geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van uw competenties.

***

Ingenieur – Preventie Adviseur & QSE

HYDRIA is een autonoom overheidsbedrijf dat instaat voor de inzameling en zuivering van afvalwater en voor de bestrijding van overstromingen om de leefomgeving en levenskwaliteit van de burgers in het Brussels Gewest te verbeteren.

 

In het kader van de uitbreiding van haar activiteiten is HYDRIA op zoek naar (M/V/X) :

Ingenieur – Preventie Adviseur & QSE

Voltijds (38u/week)

Plaats : Brussel

OPDRACHT

 

Als partner van het management en de medewerkers in een professionele omgeving met verschillende bedrijfslocaties, ontwikkelt, implementeert en bewaakt u het veiligheids-/preventie- en QSE-beleid in overeenstemming met de wettelijke en juridische verplichtingen.

 

Je belangrijkste activiteiten zijn :

 • Veiligheid/Preventie :
  • De Algemene Directie en andere afdelingen adviseren en ervoor zorgen dat de wetgeving inzake preventie, veiligheid, kwaliteit en welzijn op het werk correct wordt nageleefd en toegepast om de arbeidsomstandigheden te optimaliseren. Hiertoe tijdig advies, aanbevelingen, rapporten en plannen leveren.
  • Veiligheidsinspecties ter plaatse uitvoeren, werkplekken en werkomstandigheden onderzoeken, risico’s en veiligheidsprocedures/beleidslijnen evalueren, ongevallen op de werkplek onderzoeken, interne en externe audits leiden, mensen bewust maken van het belang van naleving van veiligheidsnormen en -regels, personeel, lijnmanagement en het CPBW – indien nodig – opleiden/coachen.
  • Activiteiten van het IDPBW coördineren.
 • QSE :
  • Een QSE-beleid implementeren (inclusief risicoanalyses), rekening houdend met de specifieke kenmerken en behoeften van het bedrijf – zowel op korte als op lange termijn.
  • Een kwaliteitssysteem (bijv. ISO) ontwikkelen en implementeren.
 • Ontwikkelen kwalitatieve professionele contacten, zowel met interne contacten als met externe partners (vakbonden, EDPBW, andere externe instellingen, enz.).
 • Zijn/haar kennis voortdurend bijspijkeren (conferenties, opleidingen, enz.).

 

PROFIEL

 • Burgerlijk ingenieur of bio-ingenieur of industrieel ingenieur.
 • Diploma preventieadviseur niveau 1.
 • Minstens 5 jaar succesvolle ervaring, waarvan 2 in een industriële sector, idealiter met ervaring met kwaliteits- (ISO-type), energie- en milieumanagementsystemen.
 • Perfecte beheersing van MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, enz.) en kennis van AI en, indien mogelijk, BI.
 • Goede kennis (mondeling en schriftelijk) van het Frans (veel interne en externe contacten).
 • Goede schrijfvaardigheid (rapporten, adviezen, enz.).
 • Kennis van de beginselen van overheidsopdrachten is een pluspunt.
 • Assertiviteit, nauwkeurigheid, dynamiek, autonomie, betrouwbaarheid.
 • Het vermogen om een globale visie, een “Helikopter View” te ontwikkelen van de huidige situaties en procedures binnen HYDRIA.
 • Bewezen vermogen om prioriteiten te stellen, organiseren, analyseren, synthetiseren, structureren, plannen, coördineren en controleren van verschillende activiteiten en situaties binnen deadlines.
 • Oplossings- en resultaatgerichte persoonlijkheid.
 • Rijbewijs B.

 

 

WIJ BIEDEN

 

Een contract van onbepaalde duur [38 uur/week] met een loonpakket [volgens barema’s rekening houdend met uw opleidingsniveau en beroepservaring], aangevuld met verschillende extralegale voordelen [ bedrijfswagen, GSM, kosteloze groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques …].

 

Interesse om in de milieusector binnen een regionaal bedrijf in volle ontwikkeling te werken waarvan de waarden « Welzijn, veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid » zijn ? Stuur dan direct uw motivatiebrief en uw CV door te sturen naar Caroline DE VOS, HR Business Partner via email rekrutering@hydria.be  met referentie DG 03/2024.

 

 

Meer informatie over de HYDRIA op https://www.hydria.be

 

Gelijke kansen en diversiteit

 

HYDRIA wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar diversiteit.  Zij garandeert een objectieve selectieprocedure enkel op basis van diploma’s en competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische- en geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van de competenties.

 

*****

 

Facility Manager

 

HYDRIA (+/- 70 werknemers) is een autonome overheidsorganisatie die actief is in de milieusector. Zij staat in voor het verzamelen en zuiveren van afvalwater in het waterzuiveringsstation van Brussel Zuid (Vorst) alsook voor het bestrijden van overstromingen, alles met het oog op het verhogen van de levenskwaliteit van de inwoners van het Brussels Gewest.

 

In het kader van de ontwikkeling van haar activiteiten zoekt HYDRIA (M/V/X) :

 

 

FACILITY MANAGER 

Voltijds (38u/week)

Regio Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

 

OPDRACHT

 

Binnen de Administratieve et Financiële Directie creëer je de functie van Facility Manager om – met het oog op kostenoptimalisatie – een werkomgeving te creëren die voldoet aan de behoeften van de interne klanten en de waarden van HYDRIA (service, veiligheid, duurzaamheid, welzijn). Dankzij uw technische, organisatorische en intermenselijke vaardigheden staat u garant voor de levenskwaliteit op het werk.

 

De belangrijkste verantwoordelijkheden  omvatten:

 

 • Gebouwen beheren als huurder (hoofdkantoor in het centrum van Brussel) of eigenaar (waterzuiveringsstation Brussel Zuid in Vorst) en toezicht houden op het werk van onderaannemers en externe dienstverleners,
 • Optreden als centraal aanspreekpunt voor HYDRIA-medewerkers/leveranciers/eigenaars van gebouwen en voortdurend met hen communiceren,
 • In samenwerking met externe dienstverleners, de uitvoering, coördinatie en planning verbeteren van diensten die essentieel zijn voor de goede werking van HYDRIA: beveiliging/toegangssysteem, verwarming/klimaatregeling, schoonmaken van werkkleding en lokalen op de twee huidige locaties, herschikking – indien nodig – van kantoren, beheer van verschillende soorten voorraden (kantoor/cafetaria), enz,
 • Het wagenpark van het bedrijf beheren met leasemaatschappijen (contracten, voertuigonderhoud, claims, enz.),
 • Samenwerken met de juridische afdeling om toezicht te houden op de verzekeringsportefeuille met betrekking tot de industriële activiteiten van HYDRIA,
 • Meewerken aan het opstellen van technische clausules voor contracten met betrekking tot je verantwoordelijkheden,
 • Samenwerken met de financiële controleurs, analyseren van afwijkingen in het budget van overheidsopdrachten met betrekking tot “Faciliteiten” en corrigerende maatregelen voorstellen,
 • Je kennis regelmatig bijspijkeren om innovatieve technische en organisatorische oplossingen voor te stellen. 

PROFIEL 

 

 • Masterdiploma of bachelordiploma – Richting : Facility Management (diploma of gelijkwaardig equivalent erkend in België).
 • Ten minste 2 tot 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in een industriële omgeving.
 • Succesvolle ervaring op het gebied van facilitair management (gebouwen, technische uitrusting, wagenpark, benodigdheden, etc.).
 • Zeer goede beheersing van MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint…) en internet.
 • Kennis van het principe van overheidsopdrachten is een pluspunt.
 • Uitstekende interpersoonlijke vaardigheden, vermogen om zich aan te passen aan verschillende soorten mensen.
 • Het vermogen om te organiseren en te controleren.
 • Je kunt kritisch omgaan met bestanden.
 • In staat zijn om zonder stress te werken en deadlines te halen.
 • Nauwkeurigheid, dynamiek, autonomie, betrouwbaarheid, assertiviteit, het vermogen om regelmatig rapporten op te stellen, een oplossings- en resultaatgerichte persoonlijkheid.
 • Een goede kennis van het Frans (gesproken en geschreven) is een pluspunt.
 • Snel beschikbaar.

 

WAT WE BIEDEN

 

Een contract van onbepaalde duur [38 uur/week] .

Een loonpakket [volgens barema’s] rekening houdend met uw niveau van opleiding en beroepservaring, aangevuld met verschillende  voordelen [ telewerken mogelijk na integratieperiode, GSM + abonnement,  kosteloze groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mogelijkheden om aanvullende opleidingen te volgen …].

 

Interesse om in de milieusector te werken binnen een regionaal bedrijf waarvan de waarden “Welzijn, veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid” zijn? Stuur dan direct uw motivatiebrief en uw CV naar rekrutering@hydria.be   met referentie DG 02/2024 t.a.v. van Caroline DE VOS, onze HR Business Partner.

 

Meer informatie over de activiteiten van HYDRIA op https://www.hydria.be

Gelijke kansen en diversiteit

HYDRIA wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar diversiteit.  Zij garandeert een objectieve selectieprocedure. We selecteren enkel op basis van competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische – en geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van jouw competenties.

***

 

 

 

 

 

Hydria neemt deel aan de Brusselse Waterdagen

Hydria zal voor de eerste keer aanwezig zijn op het Irisfeest op zondag 5 mei, van 12 tot 18 uur in het Koninklijk Park in Brussel.

Kom meer te weten over ons bedrijf, onze activiteiten en vooral hoe Hydria zich dagelijks inzet om de levenskwaliteit van de Brusselaars te verbeteren en het milieu te beschermen.

Technicus Exploitatieproces/Productieoperator

Behandeling van afvalwater

RIOOLWATERZUIVERINGSSTATION Brussel Zuid

Studieniveau : HSO of A2

Werk in ploegen (dag – ochtend – namiddag)

Werkplaats : Vorst (Zuiden van Brussel)

 

OPDRACHT

Op basis van de richtlijnen van een teamleader en – naargelang van de omstandigheden – een ingenieur, verzekert u de goede werking van de zuivering van afvalwater en de behandeling van slib. Concreet zijn uw dagelijkse verantwoordelijkheden de volgende :

 • Visuele en operationele controles van het zuiveringsstation doen, waarbij alle gebruiksparameters in het oog worden gehouden en indien nodig worden aangepast,
 • De oorzaken van technische pannes en/of anomalieën zoeken (pompen, kleppen, centrifuges, filters of andere elektromechanische uitrustingen),
 • Dépannage- en herstellingswerken in eerste lijn verzekeren in afwachting van de interventie van de Maintenance Eenheid, Invullen en opvolgen van de CMMS-fiches,
 • De behandeling van het slib verzekeren (dehydratatie),
 • Het standaard opvolgingsdocument vervolledigen (centrifuge, checklist…),
 • Toezien op netheid, reiniging en onderhoud van de installaties,
 • De nodige monsters nemen voor analyses voor de controle van de waterkwaliteit,
 • Volgen en toepassen van de op de site gedefinieerde veiligheidsprocedures.

PROFIEL

 • HSO- niveau ( of technicus A2) in behandeling van afvalwater /elektromechanica
 • Professionele ervaring van MINIMUM 2 jaar in het preventief (of curatief) onderhoud van elektromechanische installaties of in de behandeling van water
 • Bereid volgens verschillende dienstregelingen te werken : ochtend (6u00 – 14u06)/namiddag (13u00 – 21u06)/dag (7u30 – 15u36)
 • Kennis van water- en slibbehandeling ( of bereid zijn deze kennis te verwerven)
 • Operationele kennis van Word, Excel, Outlook en Internet
 • Indien mogelijk, VCA-diploma (of gelijkwaardig), heftruckcertificaat
 • Nauwgezet, dynamisch, analytisch aangelegd, teamgeest, sociaalvaardig, stressbestendig
 • “Oplossings- en resultaatgericht”
 • Snel beschikbaar.

 

WIJ BIEDEN

Een contract [38 uur/week] van bepaalde duur met mogelijkheid in de toekomst van een contract van onbepaalde duur met wachtprestaties op afroep in de week en in het weekend [ongeveer 5 weken per jaar]. Een loonpakket [volgens barema, rekening houdend met uw niveau van opleiding en beroepservaring], aangevuld met verschillende extralegale voordelen [ kosteloze groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mogelijkheden om aanvullende opleidingen te volgen …]. Interesse om in een regionaal bedrijf in volle ontwikkeling te werken waarvan de waarden “Welzijn, veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid” zijn? Stuur dan direct uw motivatiebrief en uw CV naar rekrutering@hydria.be met referentie EXPL 08/2021 t.a.v. van onze HR Business Partner.

Gelijke kansen en diversiteit

HYDRIA wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar diversiteit. Zij garandeert een objectieve selectieprocedure. We selecteren enkel op basis van competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische – en geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van uw competenties.

Berichtnavigatie