Nieuwe tariefmethode: een correcte waterprijs

Brugel is de onafhankelijke regulerende instantie voor de controle van de prijs van water (en van elektriciteit en gas) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds twee jaar werkt Brugel in overleg met Brupartners (de economische en sociale overlegraad van het gewest) en het Comité van Watergebruikers aan een nieuwe tariefmethode om de ‘correcte prijs’ te bepalen voor het waterverbruik op het Brusselse grondgebied. In samenspraak met de betrokken actoren (Vivaqua en Hydria) blijven de belangrijkste tot hiertoe toegepaste berekeningsmechanismen gelden. De toepassingstermijn wordt echter teruggebracht van zes naar vijf jaar, omdat de afgelopen drie jaar kleine tariefaanpassingen mogelijk waren.

 

De invoering van de nieuwe tariefmethode werd met een jaar uitgesteld (tot 1/1/2022). Zo kon de Brusselse regering sociale maatregelen nemen ter bestrijding van de wateronzekerheid als gevolg van de verwachte tariefverhoging, in het bijzonder voor gezinnen die onder het progressieve tarief vallen.

 

In haar voorstellen aan Brugel heeft Hydria ervoor gekozen om geen tariefverhoging te vragen voor de zuivering van gewestelijk afvalwater: voor de periode 2022-2026 baseert het zich op een lineair tarief van 0,5757 euro per kubieke meter, hetzelfde tarief als in 2021. Het aandeel van Hydria in de totaalprijs die de eindgebruiker betaalt, bedraagt weliswaar slechts 15 %. Het leeuwendeel gaat naar de distributie, met 56 % van het totaal, en de gemeentelijke waterzuivering is goed voor 29 %.

 

Graag meer info? Klik hier.

Zeg niet meer BMWB, maar Hydria!

Nieuwe naam met betekenis

Als nieuwe exploitant van het waterzuiveringsstation Brussel-Zuid is de BMWB uitgegroeid tot een volwaardige industriële speler in de watersector. Om die nieuwe identiteit te onderstrepen, verandert de BMWB haar naam in Hydria.

Hydria gaat terug tot het Griekse voorvoegsel ‘hydro’, wat ‘water’ betekent, en verwijst ook naar een ‘hydria’, in de Oudheid een soort aarden kruik om water in op te slaan, te transporteren en te bewaren, een directe link met onze activiteit, het opvangen van afvalwater. De nieuwe naam gaat ook gepaard met een nieuw logo in de vorm van een waterkolk, een rechtstreekse verwijzing naar onze corebusiness: het recycleren van afvalwater.

Wij staan erop al onze medewerkers te bedanken om mee gestalte te geven aan onze nieuwe identiteit, dankzij een bijzonder enthousiasmerend participatief proces.

Nieuwe website

Een nieuwe naam betekent ook dat de website van de BMWB een facelift ondergaat! De webstek van Hydria – u bezoekt hem nu – is een onmisbaar instrument om nuttige informatie over onze activiteiten en duurzaam waterbeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter beschikking te stellen van het grote publiek. Opmerkingen en suggesties zijn natuurlijk altijd welkom!

Waterbeheerplan 2022-2027

Op naar een 3e WBP

Het Waterbeheerplan (WBP) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2022-2027 wordt het derde in zijn soort. Leefmilieu Brussel geeft op zijn website aan dat het WBP “een antwoord wil bieden op de grote uitdagingen die in verband staan met waterbeheer om tot een goede toestand van de waterlichamen en de aquatische ecosystemen te komen en een beter beheer van de overstromingsrisico’s”.

Het WBP wordt opgesteld door Leefmilieu Brussel in samenwerking met andere wateractoren (Hydria, Vivaqua, Hydrobru, …).  Bij dit participatieve proces worden ook de burgers betrokken, want het moet een concrete tool worden ten dienste van de Brusselaars.

Om werk te maken van de strategische en operationele doelstellingen die Leefmilieu Brussel heeft bepaald, selecteerde Hydria 15 prioritaire projecten die het alleen of samen met andere Brusselse wateractoren zal sturen. De thema’s waarop deze projecten focussen, zijn onder meer de zuiveringsprestaties van de stations, het bestuderen en installeren van nieuwe stormbekkens, het dynamische beheer van deze installaties, het onderhoud van de collectoren, de ontwikkeling en het onderhoud van het Flowbru-meetnetwerk, net als het hergebruik (re-use) van behandeld water, met name voor de reiniging van gemeentewegen en het besproeien van planten in de openbare ruimte.