Onderhoudstechnicus in industriële elektriciteit

HYDRIA is een overheidsonderneming die actieve is in de milieusector. Zij is belast met het verzamelen en zuiveren van afvalwater evenals de bestrijding van overstromingen met het oog op verbetering de levenskwaliteit van de burgers in het Brussels Gewest.

 

De  Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Brussel Zuid (Vorst) is een van de technologisch meest geavanceerde in Europa. De Onderhoudseenheid voert preventief onderhoud uit in combinatie met voorspellend onderhoud.

 

Om het team “Elektrisch Onderhoud” te versterken, is HYDRIA op zoek naar  (M/V/X) :

 

ONDERHOUDSTECHNICUS in INDUSTRIELE ELEKTRICITEIT  

met MINSTENS  5 tot 10 jaar relevante ervaring

voor het Rioolwaterzuiveringgstation Brussel Zuid

         Plaats : Vorst (Zuid van Brussel)

 

OPDRACHT

Zorgen voor het preventief onderhoud van de elektrische installaties, uitrustingen en materieel   onder   het toezicht en volgens de richtlijnen van de teamleider  en – afhankelijk van de omstandigheden – van een ingenieur.

Concreet, om de optimale werking van de installaties en de maximale beschikbaarheid van de productieapparatuur te waarborgen,  zijn uw dagelijkse verantwoordelijkheden de volgende :

 • Inspecties en preventieve onderhoudsbeurten uitvoeren van uitrustingen en installaties volgens het vastgelegd onderhoudsplan,
 • Zoeken naar de oorzaken van pannes en storingen,
 • Overgaan tot de uitvoering van curatieve onderhoudswerken (depannages) nadat er een diagnose is gesteld,
 • Uw hiërarchische verantwoordelijke informeren over inconsistenties/tekortkomingen tussen de technische documentatie van een uitrusting/installatie (elektrisch plan, document fabrikant, enz.) en de werkelijke situatie ter plaatse,
 • Indien nodig, updaten van uw kennis van uitrustingen,
 • Indien toepasselijk, invoeren in het CMMS om de traceerbaarheid van de interventies op de uitrustingen te garanderen in verband met de stock van het magazijn,
 • Aan uitzonderlijke operaties deelnemen om andere afdelingen te ondersteunen,
 • Veiligheidsprocedures volgen.

 

 

PROFIEL 

 

 • HSO-niveau (of A2-technicus of gelijkwaardige ervaring) in INDUSTRIELE elektriciteit
 • Professionele ervaring van MINSTENS 5 à 10 jaar in het preventief/correctief onderhoud van elektrische industriële installaties
 • Uitstekende beheersing van elektrische meetinstrumenten
 • Bekwaam zijn om een defect of technische storing nauwkeurig te lokaliseren en te diagnosticeren
 • Bekwaam zijn om een elektrisch plan te lezen en te interpreteren, zelfs indien complex
 • Kennis van automatiseringsapparatuur
 • Basisveiligheidsbeginselen beheersen [laagspanning elektriciteit en hoogspanning elektriciteit]
 • Kennis hebben van de procedures van vergrendeling en ontgrendeling
 • Operationele kennis hebben van Word (opstellen van korte verslagen), Excel (ingeven van gegevens in een bestand), Outlook en Internet
 • Kennis hebben van CMMS is een “pluspunt”
 • Nauwgezet, dynamisch, analytisch aangelegd, teamspirit, sociaalvaardig, stressbestendig
 • Oplossings- en resultaatgericht
 • Snel beschikbaar
 • Indien mogelijk, operationele kennis van het Frans.

 

WIJ BIEDEN

 

Een contract [38 uur/week] van bepaalde duur  met mogelijkheid DAARNA  van een contract van onbepaalde duur.

Een loonpakket [volgens barema’s] rekening houdend met uw opleidingsniveau en beroepservaring, aangevuld met verschillende extralegale voordelen [ kosteloze groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mogelijkheden om aanvullende opleidingen te volgen …].

 

Wil je werken in de milieusector in een groeiend regionaal bedrijf met als waarden  “Welzijn, veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid” ? Stuur dan direct uw motivatiebrief en uw CV naar rekrutering@bmwb.be met referentie OAK 11/2023  ter attentie van Caroline DE VOS, onze HR Business Partner.

 

Meer informatie over HYDRIA  op http://www.bmwb.be.

 

Gelijke kansen en diversiteit

HYDRIA wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar diversiteit.  Zij garandeert een objectieve selectieprocedure. We selecteren enkel op basis van diploma’s en competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische- en geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van uw competenties.

*****

Technicus Exploitatieproces/Productieoperator

Behandeling van afvalwater

RIOOLWATERZUIVERINGSSTATION Brussel Zuid

Studieniveau : HSO of A2

Werk in ploegen (dag – ochtend – namiddag)

Werkplaats : Vorst (Zuiden van Brussel)

 

OPDRACHT

Op basis van de richtlijnen van een teamleader en – naargelang van de omstandigheden – een ingenieur, verzekert u de goede werking van de zuivering van afvalwater en de behandeling van slib. Concreet zijn uw dagelijkse verantwoordelijkheden de volgende :

 • Visuele en operationele controles van het zuiveringsstation doen, waarbij alle gebruiksparameters in het oog worden gehouden en indien nodig worden aangepast,
 • De oorzaken van technische pannes en/of anomalieën zoeken (pompen, kleppen, centrifuges, filters of andere elektromechanische uitrustingen),
 • Dépannage- en herstellingswerken in eerste lijn verzekeren in afwachting van de interventie van de Maintenance Eenheid, Invullen en opvolgen van de CMMS-fiches,
 • De behandeling van het slib verzekeren (dehydratatie),
 • Het standaard opvolgingsdocument vervolledigen (centrifuge, checklist…),
 • Toezien op netheid, reiniging en onderhoud van de installaties,
 • De nodige monsters nemen voor analyses voor de controle van de waterkwaliteit,
 • Volgen en toepassen van de op de site gedefinieerde veiligheidsprocedures.

PROFIEL

 • HSO- niveau ( of technicus A2) in behandeling van afvalwater /elektromechanica
 • Professionele ervaring van MINIMUM 2 jaar in het preventief (of curatief) onderhoud van elektromechanische installaties of in de behandeling van water
 • Bereid volgens verschillende dienstregelingen te werken : ochtend (6u00 – 14u06)/namiddag (13u00 – 21u06)/dag (7u30 – 15u36)
 • Kennis van water- en slibbehandeling ( of bereid zijn deze kennis te verwerven)
 • Operationele kennis van Word, Excel, Outlook en Internet
 • Indien mogelijk, VCA-diploma (of gelijkwaardig), heftruckcertificaat
 • Nauwgezet, dynamisch, analytisch aangelegd, teamgeest, sociaalvaardig, stressbestendig
 • “Oplossings- en resultaatgericht”
 • Snel beschikbaar.

 

WIJ BIEDEN

Een contract [38 uur/week] van bepaalde duur met mogelijkheid in de toekomst van een contract van onbepaalde duur met wachtprestaties op afroep in de week en in het weekend [ongeveer 5 weken per jaar]. Een loonpakket [volgens barema, rekening houdend met uw niveau van opleiding en beroepservaring], aangevuld met verschillende extralegale voordelen [ kosteloze groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mogelijkheden om aanvullende opleidingen te volgen …]. Interesse om in een regionaal bedrijf in volle ontwikkeling te werken waarvan de waarden “Welzijn, veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid” zijn? Stuur dan direct uw motivatiebrief en uw CV naar rekrutering@hydria.be met referentie EXPL 08/2021 t.a.v. van onze HR Business Partner.

Gelijke kansen en diversiteit

HYDRIA wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar diversiteit. Zij garandeert een objectieve selectieprocedure. We selecteren enkel op basis van competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische – en geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van uw competenties.