Directeur Netwerken

HYDRIA zorgt voor het verzamelen en zuiveren van het afvalwater en voor het bestrijden van overstromingen. Zo dragen zij als overheidsbedrijf bij tot het verbeteren van het leefmilieu en de levenskwaliteit van alle burgers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dagelijks werken er een 70-tal mensen aan een duurzame en maatschappelijk relevante opdracht.

Voor onze afdeling Netwerken, zijn we momenteel op zoek naar (M/V/X) :

DIRECTEUR NETWERKEN

Waterbeheer dankzij stormbekkens, collectoren, pompstations,…

 

OPDRACHT

Als Directeur Netwerken ben je verantwoordelijk voor de goede werking van de stormbekkens, collectoren en externe installaties, die ervoor zorgen dat het hemel- en rioolwater tijdig en gecontroleerd afgevoerd wordt. Ook het meetnetwerk “Flowbru” behoort hiertoe.

Je geeft leiding aan een divers team (o.a. technici, verantwoordelijke exploitatie en assetbeheer,  projectingenieurs, werfcontroleurs, …) en werkt nauw samen met je collega’s van het Directiecomité. Samen garanderen jullie een efficiënte werkorganisatie en kwaliteitsvolle resultaten.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

 • Je vertaalt de strategische doelstellingen van het beheerscontract, dat is afgesloten tussen HYDRIA en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, naar een operationeel plan voor jouw Directie.
 • Je stuurt de dagelijkse activiteiten van jouw directie aan: budget, middelen en timing zijn jouw verantwoordelijkheid.
 • Je bent eindverantwoordelijke voor het beheer en de nieuwbouwprojecten met betrekking tot het netwerk aan stormbekkens en collectoren: je stelt overheidsopdrachten op voor infrastructuurwerken en volgt de uitvoering ervan op.
 • Je bouwt een professioneel netwerk uit, zowel intern als extern. Je stelt je op als een heuse ambassadeur van HYDRIA ten aanzien van alle mogelijke stakeholders (regionale overheden, aannemers, bewoners, …).
 • Samen met het Directiecomité zorg je voor een aangepaste structuur en voorzie je in processen en middelen, die een positieve impact hebben op de werking van de organisatie en haar resultaten.
 • Je rapporteert aan de Algemeen Directeur.

 

PROFIEL 

 • Je beschikt over een universitair diploma met deskundigheid op het gebied van bijvoorbeeld openbare werken, geotechniek, waterwetenschappen en – technologie, stedelijke hydraulica, waterbouwkunde, …
 • Je kan terugkijken op minstens 10 jaar ervaring in het vakgebied, inclusief peoplemanagement, budgetbeheer, projectmanagement en strategieën ontwikkelen en implementeren.
 • Noodzakelijke competenties: je bent zelfkritisch, kan mensen coachen en teams bouwen, je houdt van samenwerken, je bent resultaat- en servicegericht, je toont organisatiebetrokkenheid en je bent een échte Je bent in staat de groepsdynamiek te beïnvloeden.
 • Je bent minstens zeer goed Nederlands- of Franstalig en hebt een goede functionele kennis van de tweede landstaal. Kennis van het Engels is een bijkomende troef.

 

WAT WE BIEDEN

Een contract van onbepaalde duur .

Een loonpakket [volgens barema’s] rekening houdend met uw niveau van opleiding en beroepservaring, aangevuld met verschillende extralegale voordelen [ kosteloze groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, wagen of mobiliteit budget, telewerken, mogelijkheden om aanvullende opleidingen te volgen …].

 

Interesse om in een regionaal bedrijf in volle ontwikkeling te werken waarvan de waarden “Welzijn, veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid” zijn?

Stuur dan direct uw motivatiebrief en uw curriculum vitae met referentie DDK/01 OUT/2023  t.a.v. van Cathy CHAMPAGNE (cathy.champagne@hudsonsolutions.com), consultant verantwoordelijke  voor deze rekruteringsopdracht binnen de firma HUDSON.

 

Meer informatie over de activiteiten van HYDRIA op https://www.hydria.be.

 


Gelijke kansen en diversiteit

HYDRIA wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar diversiteit.  Zij garandeert een objectieve selectieprocedure. We selecteren enkel op basis van competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische – en geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van uw competenties.

***

Technicus Exploitatieproces/Productieoperator

Behandeling van afvalwater

RIOOLWATERZUIVERINGSSTATION Brussel Zuid

Studieniveau : HSO of A2

Werk in ploegen (dag – ochtend – namiddag)

Werkplaats : Vorst (Zuiden van Brussel)

 

OPDRACHT

Op basis van de richtlijnen van een teamleader en – naargelang van de omstandigheden – een ingenieur, verzekert u de goede werking van de zuivering van afvalwater en de behandeling van slib. Concreet zijn uw dagelijkse verantwoordelijkheden de volgende :

 • Visuele en operationele controles van het zuiveringsstation doen, waarbij alle gebruiksparameters in het oog worden gehouden en indien nodig worden aangepast,
 • De oorzaken van technische pannes en/of anomalieën zoeken (pompen, kleppen, centrifuges, filters of andere elektromechanische uitrustingen),
 • Dépannage- en herstellingswerken in eerste lijn verzekeren in afwachting van de interventie van de Maintenance Eenheid, Invullen en opvolgen van de CMMS-fiches,
 • De behandeling van het slib verzekeren (dehydratatie),
 • Het standaard opvolgingsdocument vervolledigen (centrifuge, checklist…),
 • Toezien op netheid, reiniging en onderhoud van de installaties,
 • De nodige monsters nemen voor analyses voor de controle van de waterkwaliteit,
 • Volgen en toepassen van de op de site gedefinieerde veiligheidsprocedures.

PROFIEL

 • HSO- niveau ( of technicus A2) in behandeling van afvalwater /elektromechanica
 • Professionele ervaring van MINIMUM 2 jaar in het preventief (of curatief) onderhoud van elektromechanische installaties of in de behandeling van water
 • Bereid volgens verschillende dienstregelingen te werken : ochtend (6u00 – 14u06)/namiddag (13u00 – 21u06)/dag (7u30 – 15u36)
 • Kennis van water- en slibbehandeling ( of bereid zijn deze kennis te verwerven)
 • Operationele kennis van Word, Excel, Outlook en Internet
 • Indien mogelijk, VCA-diploma (of gelijkwaardig), heftruckcertificaat
 • Nauwgezet, dynamisch, analytisch aangelegd, teamgeest, sociaalvaardig, stressbestendig
 • “Oplossings- en resultaatgericht”
 • Snel beschikbaar.

 

WIJ BIEDEN

Een contract [38 uur/week] van bepaalde duur met mogelijkheid in de toekomst van een contract van onbepaalde duur met wachtprestaties op afroep in de week en in het weekend [ongeveer 5 weken per jaar]. Een loonpakket [volgens barema, rekening houdend met uw niveau van opleiding en beroepservaring], aangevuld met verschillende extralegale voordelen [ kosteloze groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mogelijkheden om aanvullende opleidingen te volgen …]. Interesse om in een regionaal bedrijf in volle ontwikkeling te werken waarvan de waarden “Welzijn, veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid” zijn? Stuur dan direct uw motivatiebrief en uw CV naar rekrutering@hydria.be met referentie EXPL 08/2021 t.a.v. van onze HR Business Partner.

Gelijke kansen en diversiteit

HYDRIA wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar diversiteit. Zij garandeert een objectieve selectieprocedure. We selecteren enkel op basis van competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische – en geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van uw competenties.

Management Assistant

HYDRIA is een overheidsonderneming die belast is met het verzamelen en zuiveren van afvalwater evenals de bestrijding van overstromingen met het oog op verbetering van het leefmilieu en de levenskwaliteit van de burgers in het Brussels gewest.

 

Om het team “Algemene Directie” te versterken is HYDRIA momenteel op zoek naar een (M/V/X):

MANAGEMENT ASSISTANT

Voltijdse job

Studieniveau vereist : Master of Bachelor 

Werkplaats : Brussel (vlakbij Centraal Station)

 

OPDRACHT

In nauwe samenwerking met hem het administratief en organisatorisch beheer van de Algemeen Directeur ondersteunen, faciliteren, optimaliseren en zorgen voor de coördinatie van specifieke opdrachten om bij te dragen tot een positief imago van HYDRIA.

 

Concreet zijn uw verantwoordelijkheden/taken de volgende:

 

 • Uitvoeren van administratieve en organisatorische werkzaamheden die verband houden met de activiteiten van de Algemene Directie: organisatie van het onthaal (telefonisch + fysiek) op het hoofdkantoor, beheer van correspondentie, beheer van de agenda, organisatie van reizen van A tot Z, beheer van het contact- en adressenbestand…
 • Organiseren, voorbereiden van A tot Z en zorgen voor opvolging van vergaderingen (Directiecomité, Raad van Bestuur, Algemene vergadering, meetings met externe partners, enz.): uitwerking van een voorstel van agenda op basis van de doorgegeven punten, versturen van uitnodigingen, reservatie van vergaderzaal + benodigde materiaal en catering, verzameling  en voorbereiding van nodige documenten, opmaak van verslagen in FR en NL, rapportering, enz.
 • Na inventaris van beschikbare documenten van de Algemene Directie (notulen, brieven, dossiers, verslagen, e-mails, enz.), ontwikkelen, structureren en beheren van een efficiënt archiveringssysteem.
 • Ad hoc ondersteuning bieden aan andere leden van de Algemene Directie of andere directies in het kader van de organisatie van bezoeken, het opstellen van rapporten, de uitvoering of opvolging van projecten…

 

 

PROFIEL 

 

 • Diploma master/bachelor in administratieve wetenschappen of politieke wetenschappen of bachelor/graduaat Office Management (uitgegeven in België of buitenlands diploma met gelijkwaardigheidsattest).
 • Tweetalig Nederlands -Frans  + goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het Engels.
 • Ervaring van minimaal 5 jaar in een soortgelijke functie.
 • Uitstekende beheersing van MS Office (met name Word en PowerPoint) en goede kennis van SharePoint.
 • Zeer goede beheersing van de dictafoon.
 • Interesse in juridische en institutionele zaken.
 • Assertiviteit, “Oplossing-“  en “Resultaatgericht”.
 • Nauwkeurigheid en discretie, dynamiek, initiatief, analyse en synthese, interpersoonlijke vaardigheden, vermogen om prioriteiten te stellen, aanpassingsvermogen, reactiviteit en autonomie, stressbestendigheid…
 • Snelle beschikbaarheid.

 

 

WIJ BIEDEN

 

Een contract [38 uur/week voor voltijdse job] van onbepaalde duur.

Een loonpakket [volgens barema, rekening houdend met uw niveau van opleiding en beroepservaring], aangevuld met verschillende extralegale voordelen [ kosteloze groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, opleidingen…] en  mogelijkheid om 2 dagen/week te telewerken.

 

 

HOE JE KANDIDAAT STELLEN ?

 

Interesse om in een regionaal bedrijf in volle ontwikkeling te werken waarvan de waarden “Welzijn, veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid” zijn ? Stuur dan direct uw motivatiebrief en uw CV naar rekrutering@hydria.be  t.a.v. Caroline DE VOS, onze HR Business Partner, met referentie DGEN 12/2022.   

 

Meer informatie op https://www.hydria.be

 

Gelijke kansen en diversiteit

HYDRIA wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar diversiteit.  Zij garandeert een objectieve selectieprocedure. We selecteren enkel op basis van competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische – en geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van uw competenties.

***