Adviseur communicatie en HR

Voltijds of 4/5e – tewerkstelling

met relevante ervaring

Werkplaats : Brussel (vlakbij Centraal Station)

 

OPDRACHT

Als adviseur communicatie en HR bent je verantwoordelijk voor het opmaken en opvolgen van het intern communicatiebeleid en je zorgt voor de nodige afstemming met externe communicatiepartners. Daarnaast sta je als lid van het HR-team in voor de uitbouw en opvolging van een aantal HR-processen.

 

Concreet heb je volgende opdrachten en verantwoordelijkheden:

 

 • Je adviseert en assisteert de directie bij de uitwerking van een geïntegreerde communicatie-aanpak :
  • Je ontwikkelt een visie voor een intern en extern communicatiebeleid die de missie, visie en strategie van de organisatie ondersteunt;
  • Je kan deze visie vertalen naar een concreet actieplan;
  • Je adviseert bij het doelmatig communiceren van boodschappen.
  • Je brengt ideeën aan om de strategie en het beleid naar de diverse doelgroepen te communiceren en om het imago van de organisatie te versterken;
  • Je evalueert de diverse communicatie-instrumenten en doet desgevallend verbetervoorstellen.

 

 • Je verzorgt diverse taken op vlak van communicatie:
  • Je bouwt een intern netwerk uit die het communicatiebeleid mee kan ondersteunen:
   • Je stemt regelmatig af met de diverse directies; houdt vinger aan de pols;
   • Vanuit een kennis van wat er leeft op het terrein, reik je onderwerpen aan om intern over te communiceren.
  • Je coördineert de interne communicatiekanalen (het intranet, digitaal infobord,..):
   • Je stemt regelmatig af met de administrators;
   • Je maakt teksten, posts… op en publiceert;
   • Je zorgt voor een coherent en up to date geheel.
  • Je bent de sleutelpersoon voor de interne communicatie over HR-onderwerpen:
   • Je bepaalt het aangewezen communicatiekanaal hierbij rekening houdend met diverse doelgroepen en stakeholders ;
   • Je maakt teksten, posts… op en publiceert ;
   • Je zorgt voor een coherent en up to date geheel voor wat betreft de HR-informatie (intranet, procedures, presentaties, formulieren, ….).
  • Je coördineert de contacten met externe communicatiepartners en volgt de hen gegeven opdrachten en deadlines op:
   • Je volgt het aanmaak- en drukproces op van het divers communicatie-materiaal (magazines / brochures / affiches,…);
   • Je volgt het aanmaak- en drukproces op van recurrente drukwerken (jaarverslag, ..);
  • Je bewaakt het gebruik van de huisstijl en de vastgelegde ‘look and feel’ van de communicatiekanalen.

 

 • Occasioneel verzorg je de communicatie bij interne of externe events:
  • Je coördineert het beheer en de verspreiding van (communicatie)materiaal;
  • Je ondersteunt de logistieke organisatie van (personeels)evenementen;
  • Je zorgt voor een up to date databestand met de contactadressen van de diverse doelgroepen en stakeholders.

 

 • Je neemt verantwoordelijkheid op voor het uitwerken, realiseren en opvolgen van end-to-end HR processen. Leidt ad hoc HR-projecten :
  • Je staat in voor het goed verloop van de toegewezen HR-processen of -projecten;
  • Je bent voor medewerkers en management een aanspreekpunt;
  • Je werkt nauw samen met de collega’s van het HR-team.

 

 

 • Je volgt ontwikkelingen in het vakgebied actief op en houdt eigen expertise up-to-date.

 

PROFIEL 

 • Je behaalde bij voorkeur een masterdiploma of je bent bachelor met gelijkgestelde ervaring.
 • Bij voorkeur heb je jouw kennis en ervaring in één of meerdere HR-domeinen aangevuld met relevante ervaring op vlak van interne communicatie. Ervaring met externe communicatie en marketing is een troef.
 • Je bent een uitstekende communicator met vermogen om te schrijven en weet je vlot uit te drukken in het Nederlandse en het Frans, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt inlevingsvermogen en houdt rekening met de behoeften van de diverse stakeholders.
 • Je bent in staat een visie op te bouwen en deze te vertalen naar concrete acties.
 • Je bent in staat om heldere adviezen te formuleren.
 • Je bent hands-on ingesteld, bewaakt deadlines, komt afspraken
 • Je werkt graag in teamverband maar geeft tegelijk blijk van efficiëntie bij het autonoom uitwerken van opdrachten.
 • Je kan omgaan met vertrouwelijke gegevens en respect voor deontologie is voor jou een evidentie.

 

WAT WE BIEDEN

 

Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur ofwel voltijds (38 uur/week), ofwel 4/5.

Een loonpakket (volgens barema’s) rekening houdend met uw niveau van opleiding en beroepservaring, aangevuld met verschillende extralegale voordelen (kosteloze groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mogelijkheden om aanvullende opleidingen te volgen …).

 

HOE JE KANDIDAAT STELLEN?

 

Interesse om in een regionaal bedrijf in volle ontwikkeling te werken waarvan de waarden “Welzijn, veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid” zijn? Stuur dan uw motivatiebrief en uw CV t.a.v.  Caroline DE VOS, HR Business Partner naar rekrutering@hydria.be met referentie DVL 02/2022.

Op basis van de ingediende CV’s zal een voorselectie gemaakt worden, gevolgd door een competentie- en gedragsgericht interview waarin ook zal gepeild worden naar jouw motivatie voor deze functie.

In een volgende fase kan een persoonlijkheidsvragenlijst of praktijkcase worden voorzien.

 

Gelijke kansen en diversiteit

HYDRIA wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar diversiteit.  Zij garandeert een objectieve selectieprocedure. We selecteren enkel op basis van diploma’s en competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische- en geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van de competenties.

HR-ANALIST

Voltijds of 4/5e

met relevante ervaring

Studieniveau: master of bachelor

Werkplaats: Brussel (vlakbij Centraal Station)

 

OPDRACHT

Je bent verantwoordelijk voor het analyseren, documenteren, monitoren en optimaliseren van de HR-processen en-systemen.

Concreet heb je volgende opdrachten en verantwoordelijkheden:

 • Je analyseert en monitort de personeelsadministratie inclusief het payrollproces, de gebruikte systemen (Mpleo, Prime time…) en hun output.
 • Je spart met jouw collega’s binnen het HR-team en formuleert vanuit je bevindingen en expertise verbeteringsvoorstellen.
 • Je werkt in het bijzonder nauw samen met de Payroll & HR Assistant. Je volgt het betaalproces mee op (cf. dubbele controle) en kan indien nodig optreden als back-up.
 • Je maakt de nodige HR ken- en stuurgetallen op (personeelsevolutie, het verloop, het verzuim, …), verwerkt en analyseert ze.
 • Je bereidt diverse HR-rapporteringen voor, bestemd voor intern gebruik (de directie, de raad van bestuur, het sociaal overleg, dienst boekhouding, …) of voor externe instanties.
 • Je voert benchmarks (lonen, voordelen…) uit, analyseert de resultaten en geeft input om ons beleid bij te sturen. Een verbetervoorstel voorzie je van een bijhorende kostensimulatie.
 • Je monitort het budgettair voorziene personeelseffectief alsook de overige HR-budgetten (opleiding, rekrutering, …). Je pikt afwijkingen en trends op, gaat op zoek naar verklaringen en je kan jouw bevindingen op een heldere manier overbrengen.
 • Je volgt alle fasen van de HR-budgetopmaak op en coördineert binnen het team alle vragen en output dienaangaande.
 • Je volgt relevante wijzigingen op in de arbeids- en sociale wetgeving i.s.m. de juridisch adviseur, analyseert de impact ervan en begeleidt waar nodig de integratie ervan in onze praktijk.

Je rapporteert aan de directeur HR, Communicatie en IT-ondersteuning.

 

PROFIEL 

 • Je behaalde bij voorkeur een masterdiploma of je bent bachelor met gelijkgestelde ervaring.
 • Je hebt een degelijke kennis en ervaring opgebouwd in loonadministratie en/of de boekhoudkundige verwerking van looncomponenten.
 • Je bent vertrouwd met (HR-)reporting. Hiervoor kan je terugvallen op een grondige beheersing van MS Office en in het bijzonder Excel.
 • Kennis en ervaring met betrekking tot Compensations and benefits, marktanalyse, kostenbeheer en met arbeids- en sociale wetgeving beschouwen we als extra troeven.
 • Je bent analytisch sterk en weet tezelfdertijd jouw bevindingen te vertalen naar concepten, voorstellen, presentaties. Je bent in staat om heldere adviezen te formuleren.
 • Je bent resultaat- en oplossingsgericht; bewaakt deadlines.
 • Je werkt graag in teamverband maar geeft tegelijk blijk van efficiëntie bij het autonoom uitwerken van opdrachten.
 • Je bent dynamisch, proactief, nauwkeurig, discreet.
 • Goede operationele kennis (mondeling en schriftelijk) van het Frans.

 

WAT WE BIEDEN

Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur ofwel voltijds (38 uur/week), ofwel 4/5.

Een loonpakket (volgens barema’s) rekening houdend met uw niveau van opleiding en beroepservaring, aangevuld met verschillende extralegale voordelen (kosteloze groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mogelijkheden om aanvullende opleidingen te volgen …).

 

HOE JE KANDIDAAT STELLEN?

Interesse om in een regionaal bedrijf in volle ontwikkeling te werken waarvan de waarden “Welzijn, veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid” zijn? Stuur dan uw motivatiebrief en uw CV naar rekrutering@hydria.be met referentie DVL 01 OUT/2021 t.a.v. van onze HR Business Partner.

Op basis van de ingediende CV’s zal een voorselectie gemaakt worden, gevolgd door een competentie- en gedragsgericht interview waarin ook zal gepeild worden naar jouw motivatie voor deze functie.

In een volgende fase kan een persoonlijkheidsvragenlijst of praktijkcase worden voorzien.

 

Gelijke kansen en diversiteit

HYDRIA wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar diversiteit.  Zij garandeert een objectieve selectieprocedure. We selecteren enkel op basis van diploma’s en competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische- en geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van de competenties.

MAGAZIJN- EN STOCKBEHEERDER (M/V/X)

38u/week

Met MINIMAAL 5 JAAR relevante ervaring

 Studieniveau : HSO of A2

Plaats : Vorst (Zuid van Brussel)

OPDRACHT

Onder toezicht van de ingenieur die verantwoordelijk is voor het team Onderhoud, zorg je voor de bestelling, de ontvangst, de opslag (4 magazijnen) en het uit voorraad halen van artikelen / materialen (10.000 referenties) met inachtneming van de bestaande procedures alsook voor het invoeren van de informatie in het voorraadbeheerssysteem (CMMS) zodat de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de verschillende voorraden gegarandeerd blijft.

Nadat je ingewerkt bent in de verschillende interne procedures, worden jouw operationele verantwoordelijkheden concreet als volgt:

 • Beheer van de bevoorrading naar en van de 4 magazijnen op de site:
  • Ontvangst en conformiteitscontrole van de artikelen / materialen, evenals van de documenten die er betrekking op hebben (leveringsbon, vervoersdocument, …);
  • Follow-up van de lopende bestellingen; communicatie met de Verantwoordelijke Onderhoud en met de Aankoopdienst in geval van niet naleving van de verplichtingen door de leveranciers (kwaliteit van de producten, leveringstijden, naleving van leveringsschema’s, enz.) en het formuleren van een voorstel tot bijsturing;
  • Ter beschikking stellen van artikelen/toestellen aan gebruikers (technici, teamchefs…);
  • Indien nodig, behandeling (laden/lossen van transportvoertuigen) door gebruik te maken van een heftruck;
  • Onderhoud en reiniging van artikelen/materialen in het magazijn;
  • Afstemmen met diverse betrokkenen om de kenmerken te bepalen van de te bestellen artikelen/materialen;
  • Het opstellen en bijwerken van een leverancierslijst.
 • Voorraadbeheer:
  • Optimalisatie van de beschikbare opslagruimte in het magazijn;
  • Opvolging van de opslagvoorschriften van de producent (positionering, temperatuur, maximale opslagduur van de artikelen/materialen…);
  • Controle en analyse van de voorraadrotatie in samenwerking met de verschillende actoren.
 • Ondersteuning van de logistieke activiteit in samenwerking met de Verantwoordelijke Onderhoud:
  • Participeren aan het bepalen van een opslagstrategie van artikelen/materialen;
  • Bijdrage aan de ontwikkeling/verbetering van de voorraadbeheersoftware;
  • Deelname aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe procedures met betrekking tot het beheer van de magazijnen, voorraden, interne aankoopaanvragen en externe bestellingen (ondersteuning, formaat, enz.).
 • Beheer van het gemeenschappelijk werkmateriaal (gereedschap en werkkledij)
  • Conform de geldende procedures, aflevering en opvolging van gereedschap / werkkledij voor de werknemers;
  • Opvolging van apparatuur die een periodieke wettelijke controle vereist;
  • Verzenden voor reparatie van defecte apparatuur;
  • Ontmanteling van apparatuur die niet meer voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.

 

PROFIEL 
 • HSO-niveau (of A2-technicus of gelijkwaardige ervaring) in logistiek / voorraadbeheer met goede kennis van mechanica / elektriciteit
 • Minimaal 5 JAAR professionele ervaring in magazijn- en voorraadbeheer op industriële sites
 • Indien mogelijk, ervaring met het gebruiken van een geautomatiseerd voorraadbeheersysteem (CMMS, SAP…). Kennis van Maximo (IBM) is een pluspunt
 • Goede operationele kennis (mondeling + schriftelijk) van het Frans want talrijke interne en externe contacten in het Frans
 • Goede operationele kennis van Word, Excel, Outlook en internet
 • Beheersing van de basis veiligheidsprincipes [VCA-diploma (of gelijkwaardig)]
 • Indien mogelijk, het brevet van heftruckchauffeur
 • Goede interpersoonlijke vaardigheden
 • Oplossings- en resultaatsgericht
 • Dynamisch en proactief, assertief, methodisch, nauwgezet en betrouwbaar, stressbestendig
 • Analytisch, vermogen om zowel autonoom als in teamverband te werken, communicatievaardig.

 

WAT WE BIEDEN

 

Een contract van onbepaalde duur [38 uur/week] .

Een loonpakket [volgens barema’s] rekening houdend met uw niveau van opleiding en beroepservaring, aangevuld met verschillende extralegale voordelen [ kosteloze groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mogelijkheden om aanvullende opleidingen te volgen …].

 

Interesse om in een regionaal bedrijf in volle ontwikkeling te werken waarvan de waarden “Welzijn, veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid” zijn? Stuur dan direct uw motivatiebrief en uw CV naar rekrutering@hydria.be met referentie OAK 04 OUT/2021  t.a.v. van onze HR Business Partner.

Gelijke kansen en diversiteit

HYDRIA wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar diversiteit.  Zij garandeert een objectieve selectieprocedure. We selecteren enkel op basis van competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische – en geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van uw competenties.

Proces-Exploitatieagent

Behandeling van afvalwater

RIOOLWATERZUIVERINGSSTATION Brussel Zuid

Studieniveau : HSO of A2

Werk in ploegen (dag – ochtend – namiddag)

Werkplaats : Vorst (Zuiden van Brussel)

OPDRACHT

Op basis van de richtlijnen van een teamleader en – naargelang van de omstandigheden – een ingenieur, verzekert u de goede werking van de zuivering van afvalwater en de behandeling van slib. Concreet zijn uw dagelijkse verantwoordelijkheden de volgende :
 • Visuele en operationele controles van het zuiveringsstation doen, waarbij alle gebruiksparameters in het oog worden gehouden en indien nodig worden aangepast,
 • De oorzaken van technische pannes en/of anomalieën zoeken (pompen, kleppen, centrifuges, filters of andere elektromechanische uitrustingen),
 • Dépannage- en herstellingswerken in eerste lijn verzekeren in afwachting van de interventie van de Maintenance Eenheid, Invullen en opvolgen van de CMMS-fiches,
 • De behandeling van het slib verzekeren (dehydratatie),
 • Het standaard opvolgingsdocument vervolledigen (centrifuge, checklist…),
 • Toezien op netheid, reiniging en onderhoud van de installaties,
 • De nodige monsters nemen voor analyses voor de controle van de waterkwaliteit,
 • Volgen en toepassen van de op de site gedefinieerde veiligheidsprocedures.

PROFIEL

 • HSO- niveau ( of technicus A2) in behandeling van afvalwater /elektromechanica
 • Professionele ervaring van MINIMUM 2 jaar in het preventief (of curatief) onderhoud van elektromechanische installaties of in de behandeling van water
 • Bereid volgens verschillende dienstregelingen te werken : ochtend (6u00 – 14u06)/namiddag (13u00 – 21u06)/dag (7u30 – 15u36)
 • Kennis van water- en slibbehandeling ( of bereid zijn deze kennis te verwerven)
 • Operationele kennis van Word, Excel, Outlook en Internet
 • Indien mogelijk, VCA-diploma (of gelijkwaardig), heftruckcertificaat
 • Nauwgezet, dynamisch, analytisch aangelegd, teamgeest, sociaalvaardig, stressbestendig
 • “Oplossings- en resultaatgericht”
 • Snel beschikbaar.

WIJ BIEDEN

Een contract [38 uur/week] van bepaalde duur met mogelijkheid in de toekomst van een contract van onbepaalde duur met wachtprestaties op afroep in de week en in het weekend [ongeveer 5 weken per jaar]. Een loonpakket [volgens barema, rekening houdend met uw niveau van opleiding en beroepservaring], aangevuld met verschillende extralegale voordelen [ kosteloze groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mogelijkheden om aanvullende opleidingen te volgen …]. Interesse om in een regionaal bedrijf in volle ontwikkeling te werken waarvan de waarden “Welzijn, veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid” zijn? Stuur dan direct uw motivatiebrief en uw CV naar rekrutering@hydria.be met referentie EXPL 08/2021 t.a.v. van onze HR Business Partner. Gelijke kansen en diversiteit

HYDRIA wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar diversiteit. Zij garandeert een objectieve selectieprocedure. We selecteren enkel op basis van competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische – en geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van uw competenties.