HYDRIA (+- 70 medewerkers op heden) is een autonome overheidsorganisatie die actief is in de milieusector en afhankelijk van  het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Zij staat in voor het verzamelen en zuiveren van het afvalwater evenals het bestrijden van overstromingen waardoor de levenskwaliteit van de Brusselaars verbetert. HYDRIA bereidt zich momenteel voor op de overname van een bedrijf (waterzuiveringsstation Brussel-Noord) waardoor het zijn activiteiten aanzienlijk zal ontwikkelen en vanaf maart 2027 de afdeling “Afvalwaterinzameling en -sanering” van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal worden.

 

In deze context, wenst HYDRIA de volgende functie (M/V/X) in te vullen:

 

ADMINISTRATIEF & FINANCIEEL DIRECTEUR

Minimaal 10 jaar ervaring

Studieniveau: master

Voltijds (38 uur per week)

Werkplek: Brussel (vlakbij Centraal Station)

 

OPDRACHT

Rapporterend aan de Algemene directeur, bepaalt en controleert u de uitvoering van de belangrijkste interne administratieve processen. U organiseert en beheert de boekhouding- en aankoopdiensten. U stelt de financiële strategie en bijhorende procedures voor die met het Directiecomité en de Raad van Bestuur worden bepaald, organiseert en leidt de uitvoering ervan om te komen tot een goed administratief en financieel beheer van HYDRIA. U draagt doeltreffend bij tot de verwezenlijking van de opdrachten en strategische doelstellingen die zijn vastgelegd in het beheerscontract met de Brusselse Regering, in het Waterbeheersplan en in de financiële meerjarenplannen. U bent ook verantwoordelijk voor de implementatie, de opvolging en de naleving van de tariefmethodologie die door Brugel werd vastgelegd.

U geeft leiding aan een team met diverse kennis en competentie (aankoop, controlling, boekhouding, facilitaire diensten) en u werkt nauw samen met uw collega’s van het Directiecomité. Samen zorgen jullie voor een efficiënte werkorganisatie en kwaliteitsvolle resultaten.

 

Belangrijkste activiteiten en verantwoordelijkheden:

 

 • U vertaalt de strategische doelstellingen van het beheerscontract, dat is afgesloten tussen HYDRIA en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, naar een operationeel plan voor uw Directie.
 • U beheert, motiveert en superviseert uw teams bij de uitvoering van hun werk.
 • Als verantwoordelijke voor het boekhoudkundig en financieel beheer geeft u leiding aan het team dat belast is met het financieel beheer en de boekhouding, u bewaakt de financiële controle, de uitgaven en inkomsten teneinde de betrouwbaarheid van de rekeningen van HYDRIA te garanderen en te zorgen voor de opstelling van financiële, boekhoudkundige en balansdocumenten in overeenstemming met de wetgeving.
 • Als verantwoordelijke voor begroting leidt u de opstelling van het budget en de financiële meerjarenbegroting in overeenstemming met de strategische keuzes van de organisatie en volgt u deze op om het financiële en budgettaire evenwicht te garanderen.
 • Als administratief verantwoordelijke werkt u samen met de leden van het Directiecomité en uw teams aan het definiëren en implementeren van de procedures/indicatoren die nodig zijn om de administratieve activiteiten van HYDRIA te monitoren en om verslag uit te brengen aan het Algemeen Directie, de Raad van Bestuur en externe organen teneinde de administratieve activiteiten van HYDRIA te optimaliseren.
 • Als verantwoordelijke voor openbare aankopen geeft u leiding aan het team dat verantwoordelijk is voor de aankoop van uitrustingen, goederen en diensten en zorgt u ervoor dat de wetgeving inzake openbare aanbestedingen wordt nageleefd.
 • Als strategisch adviseur werkt u samen met de leden van het Directiecomité aan de invoering, actualisering en voortdurende optimalisering van de bestaande structuren, processen en middelen van het bedrijf om een efficiënte werkomgeving te garanderen en kwaliteitsvolle resultaten te leveren in een voortdurend veranderende sociaaleconomische context.
 • Als vertegenwoordiger van HYDRIA bewaakt u de externe relaties van de organisatie door de administratieve en financiële informatie te controleren die aan derden wordt doorgegeven.

 

 

PROFIEL

 

 • Master in economie, financiën, management of bedrijfskunde, met aantoonbare (10 jaar) en succesvolle ervaring op het gebied van boekhouding, Financial Controlling, budgetbeheer, auditing, financiële verslaggeving, aankoop en facilitair beheer (gebouwenbeheer, niet-HR verzekeringen, leasing van voertuigen, enz.) en/of in een openbaar bestuur.
 • Perfecte beheersing van MS Office en boekhoudsoftware.
 • People managementvaardigheden.
 • Ervaring met de aankoop van goederen en diensten en met faciliteitenbeheer is wenselijk.
 • Gezien de noodzaak om budgetten op te stellen in een gereguleerde sector, is kennis van de sector en de toepasselijke regelgeving een troef.
 • Kennis van het Brusselse overheidslandschap is een pluspunt.
 • Noodzakelijke competenties: betrouwbaarheid en discretie, analytisch en synthetisch vermogen, prioriteiten stellen en controleren, zin voor structuur, nauwkeurigheid. Goede interpersoonlijke vaardigheden, vermogen om teams te bouwen en te leiden, in staat om een vruchtbare samenwerking met collega’s tot stand te brengen, resultaat- en servicegericht. Zelfkritisch zijn.
 • Bekwaamheid (mondeling en schriftelijk) in het Frans of Nederlands met een goede functionele kennis van de tweede landstaal. Kennis van het Engels is een bijkomende troef.

 

WIJ BIEDEN

 

Een contract van onbepaalde duur (38 uur/week).

Een loonpakket (op basis van onze barema’s) rekening houdend met uw niveau van opleiding en uw beroepservaring, aangevuld met verschillende extralegale voordelen (structureel telewerken na de inwerkperiode, bedrijfswagen, GSM, kosteloze groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques…).

 

 

HOE JE KANDIDAAT STELLEN ?

 

Wil je werken in de milieusector in een groeiend regionaal bedrijf met als waarden  “Welzijn, veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid” ? Stuur dan direct uw motivatiebrief en uw CV naar rekrutering@hydria.be  t.a.v. Caroline DE VOS,  HR Business Partner, met referentie DDK/03 EX/2024.

 

Meer informatie op https://www.hydria.be

 

Gelijke kansen en diversiteit

HYDRIA wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar diversiteit.  Zij garandeert een objectieve selectieprocedure. We selecteren enkel op basis van competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische – en geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van uw competenties.

***