Op vrijdag 24 maart 2023 heeft de Brusselse Ket zijn 1113e kostuum ontvangen: het uniform gedragen door onze technici die dagelijks bezig zijn met het beheer en onderhoud van onze waterzuiveringsinstallaties en het netwerk. Dit is symbolisch ter gelegenheid van de Brusselse Waterdagen, die van 19 tot 26 maart het blauwe erfgoed van onze hoofdstad in de kijker plaatsen.

 

Het was in aanwezigheid van de Brusselse minister van Klimaattransitie en Leefmilieu Alain MARON, de leden van de Raad van Bestuur en alle Hydria-medewerkers, dat deze nieuwe outfit overhandigd en onthuld werd tijdens een officiële ceremonie met de Schepen van Klimaat en Sport, de heer Benoit Hellings, de vertengenwordiger van het stad Brussel,  de heer Jean-Marie AMAND en de Voorzitter van de Orde van de Vrienden van Manneken-Pis, de heer Marc GUEBEL.

 

Met dit gebaar wil Hydria haar werknemers, inzonderheid hun beroep en hun dienstverlening, eer aan doen. Tezelfdertijd ook iedereen bewuster maken over afvalwater en de milieuproblematiek die daarmee samenhangt zodat voor het publiek duidelijker wordt dat het dagelijks werk en de inzet van onze vakmensen van essentieel belang zijn… En wie is beter geplaatst dan Manneken-Pis als ambassadeur om hen deze hommage te brengen?