Voltijds of 4/5e – tewerkstelling

met relevante ervaring

Werkplaats : Brussel (vlakbij Centraal Station)

 

OPDRACHT

Als adviseur communicatie en HR bent je verantwoordelijk voor het opmaken en opvolgen van het intern communicatiebeleid en je zorgt voor de nodige afstemming met externe communicatiepartners. Daarnaast sta je als lid van het HR-team in voor de uitbouw en opvolging van een aantal HR-processen.

 

Concreet heb je volgende opdrachten en verantwoordelijkheden:

 

 • Je adviseert en assisteert de directie bij de uitwerking van een geïntegreerde communicatie-aanpak :
  • Je ontwikkelt een visie voor een intern en extern communicatiebeleid die de missie, visie en strategie van de organisatie ondersteunt;
  • Je kan deze visie vertalen naar een concreet actieplan;
  • Je adviseert bij het doelmatig communiceren van boodschappen.
  • Je brengt ideeën aan om de strategie en het beleid naar de diverse doelgroepen te communiceren en om het imago van de organisatie te versterken;
  • Je evalueert de diverse communicatie-instrumenten en doet desgevallend verbetervoorstellen.

 

 • Je verzorgt diverse taken op vlak van communicatie:
  • Je bouwt een intern netwerk uit die het communicatiebeleid mee kan ondersteunen:
   • Je stemt regelmatig af met de diverse directies; houdt vinger aan de pols;
   • Vanuit een kennis van wat er leeft op het terrein, reik je onderwerpen aan om intern over te communiceren.
  • Je coördineert de interne communicatiekanalen (het intranet, digitaal infobord,..):
   • Je stemt regelmatig af met de administrators;
   • Je maakt teksten, posts… op en publiceert;
   • Je zorgt voor een coherent en up to date geheel.
  • Je bent de sleutelpersoon voor de interne communicatie over HR-onderwerpen:
   • Je bepaalt het aangewezen communicatiekanaal hierbij rekening houdend met diverse doelgroepen en stakeholders ;
   • Je maakt teksten, posts… op en publiceert ;
   • Je zorgt voor een coherent en up to date geheel voor wat betreft de HR-informatie (intranet, procedures, presentaties, formulieren, ….).
  • Je coördineert de contacten met externe communicatiepartners en volgt de hen gegeven opdrachten en deadlines op:
   • Je volgt het aanmaak- en drukproces op van het divers communicatie-materiaal (magazines / brochures / affiches,…);
   • Je volgt het aanmaak- en drukproces op van recurrente drukwerken (jaarverslag, ..);
  • Je bewaakt het gebruik van de huisstijl en de vastgelegde ‘look and feel’ van de communicatiekanalen.

 

 • Occasioneel verzorg je de communicatie bij interne of externe events:
  • Je coördineert het beheer en de verspreiding van (communicatie)materiaal;
  • Je ondersteunt de logistieke organisatie van (personeels)evenementen;
  • Je zorgt voor een up to date databestand met de contactadressen van de diverse doelgroepen en stakeholders.

 

 • Je neemt verantwoordelijkheid op voor het uitwerken, realiseren en opvolgen van end-to-end HR processen. Leidt ad hoc HR-projecten :
  • Je staat in voor het goed verloop van de toegewezen HR-processen of -projecten;
  • Je bent voor medewerkers en management een aanspreekpunt;
  • Je werkt nauw samen met de collega’s van het HR-team.

 

 

 • Je volgt ontwikkelingen in het vakgebied actief op en houdt eigen expertise up-to-date.

 

PROFIEL 

 • Je behaalde bij voorkeur een masterdiploma of je bent bachelor met gelijkgestelde ervaring.
 • Bij voorkeur heb je jouw kennis en ervaring in één of meerdere HR-domeinen aangevuld met relevante ervaring op vlak van interne communicatie. Ervaring met externe communicatie en marketing is een troef.
 • Je bent een uitstekende communicator met vermogen om te schrijven en weet je vlot uit te drukken in het Nederlandse en het Frans, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt inlevingsvermogen en houdt rekening met de behoeften van de diverse stakeholders.
 • Je bent in staat een visie op te bouwen en deze te vertalen naar concrete acties.
 • Je bent in staat om heldere adviezen te formuleren.
 • Je bent hands-on ingesteld, bewaakt deadlines, komt afspraken
 • Je werkt graag in teamverband maar geeft tegelijk blijk van efficiëntie bij het autonoom uitwerken van opdrachten.
 • Je kan omgaan met vertrouwelijke gegevens en respect voor deontologie is voor jou een evidentie.

 

WAT WE BIEDEN

 

Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur ofwel voltijds (38 uur/week), ofwel 4/5.

Een loonpakket (volgens barema’s) rekening houdend met uw niveau van opleiding en beroepservaring, aangevuld met verschillende extralegale voordelen (kosteloze groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mogelijkheden om aanvullende opleidingen te volgen …).

 

HOE JE KANDIDAAT STELLEN?

 

Interesse om in een regionaal bedrijf in volle ontwikkeling te werken waarvan de waarden “Welzijn, veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid” zijn? Stuur dan uw motivatiebrief en uw CV t.a.v.  Caroline DE VOS, HR Business Partner naar rekrutering@hydria.be met referentie DVL 02/2022.

Op basis van de ingediende CV’s zal een voorselectie gemaakt worden, gevolgd door een competentie- en gedragsgericht interview waarin ook zal gepeild worden naar jouw motivatie voor deze functie.

In een volgende fase kan een persoonlijkheidsvragenlijst of praktijkcase worden voorzien.

 

Gelijke kansen en diversiteit

HYDRIA wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar diversiteit.  Zij garandeert een objectieve selectieprocedure. We selecteren enkel op basis van diploma’s en competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische- en geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van de competenties.