Brusselse Waterdagen 2023

Op 26 maart opent Hydria de deuren van het stormbekken van Flagey in het kader van de Brusselse Waterdagen!

Technicus Exploitatieproces/Productieoperator

Behandeling van afvalwater

RIOOLWATERZUIVERINGSSTATION Brussel Zuid

Studieniveau : HSO of A2

Werk in ploegen (dag – ochtend – namiddag)

Werkplaats : Vorst (Zuiden van Brussel)

 

OPDRACHT

Op basis van de richtlijnen van een teamleader en – naargelang van de omstandigheden – een ingenieur, verzekert u de goede werking van de zuivering van afvalwater en de behandeling van slib. Concreet zijn uw dagelijkse verantwoordelijkheden de volgende :

 • Visuele en operationele controles van het zuiveringsstation doen, waarbij alle gebruiksparameters in het oog worden gehouden en indien nodig worden aangepast,
 • De oorzaken van technische pannes en/of anomalieën zoeken (pompen, kleppen, centrifuges, filters of andere elektromechanische uitrustingen),
 • Dépannage- en herstellingswerken in eerste lijn verzekeren in afwachting van de interventie van de Maintenance Eenheid, Invullen en opvolgen van de CMMS-fiches,
 • De behandeling van het slib verzekeren (dehydratatie),
 • Het standaard opvolgingsdocument vervolledigen (centrifuge, checklist…),
 • Toezien op netheid, reiniging en onderhoud van de installaties,
 • De nodige monsters nemen voor analyses voor de controle van de waterkwaliteit,
 • Volgen en toepassen van de op de site gedefinieerde veiligheidsprocedures.

PROFIEL

 • HSO- niveau ( of technicus A2) in behandeling van afvalwater /elektromechanica
 • Professionele ervaring van MINIMUM 2 jaar in het preventief (of curatief) onderhoud van elektromechanische installaties of in de behandeling van water
 • Bereid volgens verschillende dienstregelingen te werken : ochtend (6u00 – 14u06)/namiddag (13u00 – 21u06)/dag (7u30 – 15u36)
 • Kennis van water- en slibbehandeling ( of bereid zijn deze kennis te verwerven)
 • Operationele kennis van Word, Excel, Outlook en Internet
 • Indien mogelijk, VCA-diploma (of gelijkwaardig), heftruckcertificaat
 • Nauwgezet, dynamisch, analytisch aangelegd, teamgeest, sociaalvaardig, stressbestendig
 • “Oplossings- en resultaatgericht”
 • Snel beschikbaar.

 

WIJ BIEDEN

Een contract [38 uur/week] van bepaalde duur met mogelijkheid in de toekomst van een contract van onbepaalde duur met wachtprestaties op afroep in de week en in het weekend [ongeveer 5 weken per jaar]. Een loonpakket [volgens barema, rekening houdend met uw niveau van opleiding en beroepservaring], aangevuld met verschillende extralegale voordelen [ kosteloze groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mogelijkheden om aanvullende opleidingen te volgen …]. Interesse om in een regionaal bedrijf in volle ontwikkeling te werken waarvan de waarden “Welzijn, veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid” zijn? Stuur dan direct uw motivatiebrief en uw CV naar rekrutering@hydria.be met referentie EXPL 08/2021 t.a.v. van onze HR Business Partner.

Gelijke kansen en diversiteit

HYDRIA wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar diversiteit. Zij garandeert een objectieve selectieprocedure. We selecteren enkel op basis van competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische – en geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van uw competenties.

Beheerder magazijnen en voorraden van technische materiaal

 HYDRIA is een overheidsonderneming die belast is met het verzamelen en zuiveren van afvalwater evenals de bestrijding van overstromingen met het oog op verbetering van het leefmilieu en de levenskwaliteit van de burgers in het Brussels gewest.

 

Voor de onlangs gerenoveerde afvalwaterzuiveringsinstallatie Brussel-Zuid (Vorst – huidig personeel: 43 pers.) die technologisch tot de meest geavanceerde van Europa behoort, willen we in het kader van de ontwikkeling van de activiteiten van onze “Onderhoudsunit” overgaan tot de aanwerving van een (M/V/X):

Beheerder magazijnen en voorraden van technische materiaal
met MINIMAAL 5 JAAR relevante ervaring

Voltijdse job

Studieniveau vereist : Master of Bachelor 

Werkplaats : Brussel (vlakbij Centraal Station)

 

OPDRACHT

Onder toezicht van de ingenieur die verantwoordelijk is voor het team Onderhoud, zorg je voor de bestelling, de ontvangst, de opslag (4 magazijnen) en het uit voorraad halen van artikelen / materialen (10.000 referenties) met inachtneming van de bestaande procedures alsook voor het invoeren van de informatie in het voorraadbeheerssysteem (CMMS) zodat de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de verschillende voorraden gegarandeerd blijft.

Nadat je ingewerkt bent in de verschillende interne procedures, worden jouw operationele verantwoordelijkheden concreet als volgt:

 • Beheer van de bevoorrading naar en van de 4 magazijnen op de site:
  • Ontvangst en conformiteitscontrole van de artikelen / materialen, evenals van de documenten die er betrekking op hebben (leveringsbon, vervoersdocument, …);
  • Follow-up van de lopende bestellingen; communicatie met de Verantwoordelijke Onderhoud en met de Aankoopdienst in geval van niet naleving van de verplichtingen door de leveranciers (kwaliteit van de producten, leveringstijden, naleving van leveringsschema’s, enz.) en het formuleren van een voorstel tot bijsturing;
  • Ter beschikking stellen van artikelen/toestellen aan gebruikers (technici, teamchefs…);
  • Indien nodig, behandeling (laden/lossen van transportvoertuigen) door gebruik te maken van een heftruck;
  • Onderhoud en reiniging van artikelen/materialen in het magazijn;
  • Afstemmen met diverse betrokkenen om de kenmerken te bepalen van de te bestellen artikelen/materialen;
  • Het opstellen en bijwerken van een leverancierslijst.
 • Voorraadbeheer:
  • Optimalisatie van de beschikbare opslagruimte in het magazijn;
  • Opvolging van de opslagvoorschriften van de producent (positionering, temperatuur, maximale opslagduur van de artikelen/materialen…);
  • Controle en analyse van de voorraadrotatie in samenwerking met de verschillende actoren.
 • Ondersteuning van de logistieke activiteit in samenwerking met de Verantwoordelijke Onderhoud:
  • Participeren aan het bepalen van een opslagstrategie van artikelen/materialen;
  • Bijdrage aan de ontwikkeling/verbetering van de voorraadbeheersoftware;
  • Deelname aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe procedures met betrekking tot het beheer van de magazijnen, voorraden, interne aankoopaanvragen en externe bestellingen (ondersteuning, formaat, enz.).
 • Beheer van het gemeenschappelijk werkmateriaal (gereedschap en werkkledij)
  • Conform de geldende procedures, aflevering en opvolging van gereedschap / werkkledij voor de werknemers;
  • Opvolging van apparatuur die een periodieke wettelijke controle vereist;
  • Verzenden voor reparatie van defecte apparatuur;
  • Ontmanteling van apparatuur die niet meer voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.

 

 

PROFIEL 

 

 • Bachelor of HSO-niveau (of A2-technicus) in logistiek / voorraadbeheer met goede kennis van mechanica / elektriciteit.
 • Minimaal 5 JAAR professionele ervaring in magazijn- en voorraadbeheer op sites met een industriële activiteit (bv: productie).
 • Indien mogelijk, ervaring met het gebruiken van een geautomatiseerd voorraadbeheersysteem (CMMS, SAP…). Kennis van Maximo (IBM) is een pluspunt.
 • Goede operationele kennis (mondeling + schriftelijk) van het Frans want talrijke interne en externe contacten in het Frans.
 • Goede operationele kennis van Word, Excel, Outlook en
 • Beheersing van de basis veiligheidsprincipes [VCA-diploma (of gelijkwaardig)].
 • Indien mogelijk, het brevet van heftruckchauffeur.
 • Goede interpersoonlijke vaardigheden.
 • Oplossings- en resultaatsgericht.
 • Dynamisch en proactief, assertief, methodisch, nauwgezet en betrouwbaar, stressbestendig
 • Analytisch, vermogen om zowel autonoom als in teamverband te werken,

 

 

WAT WIJ BIEDEN

 

Een contract van onbepaalde duur [38 uur/week] .

Een loonpakket [volgens barema’s] rekening houdend met uw niveau van opleiding en beroepservaring, aangevuld met verschillende extralegale voordelen [ kosteloze groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mogelijkheden om aanvullende opleidingen te volgen …].

 

Interesse om in een regionaal bedrijf in volle ontwikkeling te werken waarvan de waarden “Welzijn, veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid” zijn? Stuur dan direct uw motivatiebrief en uw CV naar rekrutering@hydria.be met referentie OAK 02/2023  t.a.v. van Caroline DE VOS, onze HR Business Partner.

 

Meer informatie over de activiteiten van HYDRIA op https://www.hydria.be

 

Gelijke kansen en diversiteit

HYDRIA wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar diversiteit.  Zij garandeert een objectieve selectieprocedure. We selecteren enkel op basis van competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische – en geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van uw competenties.

***

Management Assistant

HYDRIA is een overheidsonderneming die belast is met het verzamelen en zuiveren van afvalwater evenals de bestrijding van overstromingen met het oog op verbetering van het leefmilieu en de levenskwaliteit van de burgers in het Brussels gewest.

 

Om het team “Algemene Directie” te versterken is HYDRIA momenteel op zoek naar een (M/V/X):

MANAGEMENT ASSISTANT

Voltijdse job

Studieniveau vereist : Master of Bachelor 

Werkplaats : Brussel (vlakbij Centraal Station)

 

OPDRACHT

In nauwe samenwerking met hem het administratief en organisatorisch beheer van de Algemeen Directeur ondersteunen, faciliteren, optimaliseren en zorgen voor de coördinatie van specifieke opdrachten om bij te dragen tot een positief imago van HYDRIA.

 

Concreet zijn uw verantwoordelijkheden/taken de volgende:

 

 • Uitvoeren van administratieve en organisatorische werkzaamheden die verband houden met de activiteiten van de Algemene Directie: organisatie van het onthaal (telefonisch + fysiek) op het hoofdkantoor, beheer van correspondentie, beheer van de agenda, organisatie van reizen van A tot Z, beheer van het contact- en adressenbestand…
 • Organiseren, voorbereiden van A tot Z en zorgen voor opvolging van vergaderingen (Directiecomité, Raad van Bestuur, Algemene vergadering, meetings met externe partners, enz.): uitwerking van een voorstel van agenda op basis van de doorgegeven punten, versturen van uitnodigingen, reservatie van vergaderzaal + benodigde materiaal en catering, verzameling  en voorbereiding van nodige documenten, opmaak van verslagen in FR en NL, rapportering, enz.
 • Na inventaris van beschikbare documenten van de Algemene Directie (notulen, brieven, dossiers, verslagen, e-mails, enz.), ontwikkelen, structureren en beheren van een efficiënt archiveringssysteem.
 • Ad hoc ondersteuning bieden aan andere leden van de Algemene Directie of andere directies in het kader van de organisatie van bezoeken, het opstellen van rapporten, de uitvoering of opvolging van projecten…

 

 

PROFIEL 

 

 • Diploma master/bachelor in administratieve wetenschappen of politieke wetenschappen of bachelor/graduaat Office Management (uitgegeven in België of buitenlands diploma met gelijkwaardigheidsattest).
 • Tweetalig Nederlands -Frans  + goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het Engels.
 • Ervaring van minimaal 5 jaar in een soortgelijke functie.
 • Uitstekende beheersing van MS Office (met name Word en PowerPoint) en goede kennis van SharePoint.
 • Zeer goede beheersing van de dictafoon.
 • Interesse in juridische en institutionele zaken.
 • Assertiviteit, “Oplossing-“  en “Resultaatgericht”.
 • Nauwkeurigheid en discretie, dynamiek, initiatief, analyse en synthese, interpersoonlijke vaardigheden, vermogen om prioriteiten te stellen, aanpassingsvermogen, reactiviteit en autonomie, stressbestendigheid…
 • Snelle beschikbaarheid.

 

 

WIJ BIEDEN

 

Een contract [38 uur/week voor voltijdse job] van onbepaalde duur.

Een loonpakket [volgens barema, rekening houdend met uw niveau van opleiding en beroepservaring], aangevuld met verschillende extralegale voordelen [ kosteloze groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, opleidingen…] en  mogelijkheid om 2 dagen/week te telewerken.

 

 

HOE JE KANDIDAAT STELLEN ?

 

Interesse om in een regionaal bedrijf in volle ontwikkeling te werken waarvan de waarden “Welzijn, veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid” zijn ? Stuur dan direct uw motivatiebrief en uw CV naar rekrutering@hydria.be  t.a.v. Caroline DE VOS, onze HR Business Partner, met referentie DGEN 12/2022.   

 

Meer informatie op https://www.hydria.be

 

Gelijke kansen en diversiteit

HYDRIA wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar diversiteit.  Zij garandeert een objectieve selectieprocedure. We selecteren enkel op basis van competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische – en geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van uw competenties.

***