Management Assistant

HYDRIA is een overheidsonderneming die belast is met het verzamelen en zuiveren van afvalwater evenals de bestrijding van overstromingen met het oog op verbetering van het leefmilieu en de levenskwaliteit van de burgers in het Brussels gewest.

 

Om het team “Algemene Directie” te versterken is HYDRIA momenteel op zoek naar een (M/V/X):

MANAGEMENT ASSISTANT

Voltijdse job

Studieniveau vereist : Master of Bachelor 

Werkplaats : Brussel (vlakbij Centraal Station)

 

OPDRACHT

In nauwe samenwerking met hem het administratief en organisatorisch beheer van de Algemeen Directeur ondersteunen, faciliteren, optimaliseren en zorgen voor de coördinatie van specifieke opdrachten om bij te dragen tot een positief imago van HYDRIA.

 

Concreet zijn uw verantwoordelijkheden/taken de volgende:

 

 • Uitvoeren van administratieve en organisatorische werkzaamheden die verband houden met de activiteiten van de Algemene Directie: organisatie van het onthaal (telefonisch + fysiek) op het hoofdkantoor, beheer van correspondentie, beheer van de agenda, organisatie van reizen van A tot Z, beheer van het contact- en adressenbestand…
 • Organiseren, voorbereiden van A tot Z en zorgen voor opvolging van vergaderingen (Directiecomité, Raad van Bestuur, Algemene vergadering, meetings met externe partners, enz.): uitwerking van een voorstel van agenda op basis van de doorgegeven punten, versturen van uitnodigingen, reservatie van vergaderzaal + benodigde materiaal en catering, verzameling  en voorbereiding van nodige documenten, opmaak van verslagen in FR en NL, rapportering, enz.
 • Na inventaris van beschikbare documenten van de Algemene Directie (notulen, brieven, dossiers, verslagen, e-mails, enz.), ontwikkelen, structureren en beheren van een efficiënt archiveringssysteem.
 • Ad hoc ondersteuning bieden aan andere leden van de Algemene Directie of andere directies in het kader van de organisatie van bezoeken, het opstellen van rapporten, de uitvoering of opvolging van projecten…

 

 

PROFIEL 

 

 • Diploma master/bachelor in administratieve wetenschappen of politieke wetenschappen of bachelor/graduaat Office Management (uitgegeven in België of buitenlands diploma met gelijkwaardigheidsattest).
 • Tweetalig Nederlands -Frans  + goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het Engels.
 • Ervaring van minimaal 5 jaar in een soortgelijke functie.
 • Uitstekende beheersing van MS Office (met name Word en PowerPoint) en goede kennis van SharePoint.
 • Zeer goede beheersing van de dictafoon.
 • Interesse in juridische en institutionele zaken.
 • Assertiviteit, “Oplossing-“  en “Resultaatgericht”.
 • Nauwkeurigheid en discretie, dynamiek, initiatief, analyse en synthese, interpersoonlijke vaardigheden, vermogen om prioriteiten te stellen, aanpassingsvermogen, reactiviteit en autonomie, stressbestendigheid…
 • Snelle beschikbaarheid.

 

 

WIJ BIEDEN

 

Een contract [38 uur/week voor voltijdse job] van onbepaalde duur.

Een loonpakket [volgens barema, rekening houdend met uw niveau van opleiding en beroepservaring], aangevuld met verschillende extralegale voordelen [ kosteloze groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, opleidingen…] en  mogelijkheid om 2 dagen/week te telewerken.

 

 

HOE JE KANDIDAAT STELLEN ?

 

Interesse om in een regionaal bedrijf in volle ontwikkeling te werken waarvan de waarden “Welzijn, veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid” zijn ? Stuur dan direct uw motivatiebrief en uw CV naar rekrutering@hydria.be  t.a.v. Caroline DE VOS, onze HR Business Partner, met referentie DGEN 12/2022.   

 

Meer informatie op https://www.hydria.be

 

Gelijke kansen en diversiteit

HYDRIA wil dat haar personeel een weerspiegeling is van onze moderne samenleving in al haar diversiteit.  Zij garandeert een objectieve selectieprocedure. We selecteren enkel op basis van competenties. Huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische – en geloofsovertuiging of handicap spelen geen rol bij het evalueren van uw competenties.

***